Бюджет Вижницької міської ради на 2018 рік!

    У К Р А Ї Н А         

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ВИЖНИЦЬКИЙ РАЙОН

_______________ ВИЖНИЦЬКА МІСЬКА РАДА________________

вул. Українська, 34, м. Вижниця 59200 тел./факс (03730) 2-13-57, vnmiscr@cv.ukrtel.net

                                                              

                                                                                                             

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ  VIII СКЛИКАННЯ

             РІШЕННЯ № 335-14/17

22 грудня  2017 року

м.Вижниця

 

 

Про міський бюджет на 2018 рік

 

Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 26 і статтею 61 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 06.02.2015року № 157-УІІІ «Про добровільне об`єднання територіальних громад  із змінами та доповненнями міська  рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міський бюджет на 2018 рік за програмно-цільовим методом бюджетування.

2. Визначити на 2018 рік:

- доходи міського бюджету у сумі 113 389 830 гривень : у тому числі доходи загального фонду  111 591 830 гривень, доходи спеціального фонду       1 798 000 гривень,  в тому числі  бюджет розвитку 200 000 гривень, згідно з додатком   1 до цього рішення;

- видатки міського бюджету у сумі  113 389 830 гривень, в тому числі видатки загального фонду   107 691 830  гривень, видатки спеціального фонду    5 698 000 гривень,  в т. ч. бюджет розвитку 4 100 000 гривень,  згідно з додатком  3 до цього рішення.

3. Установити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі –  3 900 000 гривень, напрямком використання якого визначити :

     - передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 3 900 000 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення.

4. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 3 900 000  гривень, джерелом покриття якого визначити:

   - надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 3 900 000 гривень, згідно з  додатком   2 до цього рішення.

5. Установити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2018 рік у сумі  240 000 гривень.

6. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 50 000 гривень.

7. Делегувати районному бюджету повноваження щодо фінансування  соціальної  сфери  наданих програм  в сумі 13 140 700  гривень зокрема  :

7.1   Для головного розпорядника коштів районного бюджету  «Відділ охорони здоровя Вижницької райдержадміністрації» медичної субвенції з державного бюджету в сумі  11 536 800 гривень  з них :

      - для здійснення видатків на вторинну медичну допомогу на 2018 рік фінансування КУ «Вижницька ЦРЛ» в сумі 10 221 600 гривень  ;

      - для здійснення видатків на первинну медичну допомогу                     ( фінансування закладів охорони здоров’я первинного рівня медичної допомоги, розташованих на території Вижницької об’єднаної територіальної громади ) на І півріччя  2018 рік  в загальній сумі 1 315 200 гривень;

7.2 Для головного розпорядника коштів районного бюджету  «Відділ охорони здоров’я Вижницької райдержадміністрації» в сумі 110 000 гривень для оплати за енергоносії закладів охорони здоров’я первинного рівня медичної допомоги за рахунок іншої субвенції з міського бюджету;

7.2 Для головного розпорядника коштів «Управління соціального захисту населення Вижницької райдержадміністрації» на утримання Вижницького територіального центру соціального обслуговування ( надання соціальних послуг ) за рахунок іншої субвенції в сумі 703 900 гривень  на І півріччя 2018 року;

7.3 Для головного розпорядника коштів «Вижницька районна державна адміністрація» на оплату праці та нарахувань тренерам – викладачам та проведення спортивних заходів Вижницької районної дитячо – юнацької спортивної школи в сумі  350 000 гривень.

            7.4 Для головного розпорядника коштів  «Відділ охорони здоров’я Вижницької райдержадміністрації» на утримання Центру Червоного Хреста для медико – соціальної підтримки та реабілітації в смт. Берегомет в сумі – 40000 гривень;

           7.6  Для головного розпорядника коштів «Відділ освіти Вижницької райдержадміністрації» на утримання Вижницького БЮДТ  в сумі 400000 гривень

           8. Делегувати Вашківецькому міському бюджету повноваження щодо фінансування  соціальної  сфери  наданих програм  в сумі 1022 700 гривень, зокрема для головного розпорядника коштів  КЗ «Вашківецький центр первинно медико - санітарної допомоги» для здійснення видатків на первинну медичну допомогу  ( фінансування закладів охорони здоров’я первинного рівня медичної допомоги, розташованих на території Вижницької об’єднаної територіальної громади ) на І півріччя 2018 року в тому числі:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 940 700 гривень;

 - за рахунок  іншої субвенції з міського бюджету для оплати за енергоносії в сумі  82 000 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

9. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 5 до цього рішення.

10. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 2 377 000 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

11. Затвердити відомчу класифікацію видатків міського бюджету на 2018 рік згідно з додатком  7 до цього рішення.

12. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

13. З метою дотримання збалансованості міського бюджету не надавати підприємствам, установам і організаціям пільг зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), що зараховуються до міського бюджету.

14. Відповідно до статей 43 і 73 Бюджетного кодексу України надати право голові Вижницької територіальної громади Чепілю О.Г. отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, які покриваються Головним управлінням Державної казначейської служби України в Чернівецькій області в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

15. Надати право голові Вижницької територіальної громади  Чепілю О.Г. на розміщення тимчасово вільних залишків коштів загального та спеціального фондів міського  бюджету у 2018 році на вкладних (депозитних) рахунках у банках.

16. Відповідно до частини 10 статті 23 і частини 7 статті 108 Бюджетного кодексу України  делегувати  виконкому  міської ради   повноваження   у міжсесійний період  приймати розпорядження щодо збільшення (зменшення) обсягу дохідної та видаткової частин міського бюджету в разі надання, збільшення (зменшення) міській раді обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та місцевих бюджетів області з наступним внесенням змін до рішення про міський бюджет шляхом подачі цього розпорядження на затвердження чергової сесії міської  ради.

17. Головному розпорядникам коштів, розпоряднику коштів нижчого рівня які фінансуються з міського бюджету:

17.1. Передбачити в кошторисах доходів і видатків на 2018 рік в повному обсязі кошти на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за природний газ, теплову та електричну енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

17.2. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, затверджених на 2018 рік.

18. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород,  матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ і організацій в кошторисах доходів і видатків.

 19. Установити, що розпорядники коштів міського бюджету мають право приймати зобов’язання по загальному фонду на здійснення видатків або платежів тільки в межах бюджетних асигнувань, затверджених їм на 2018 рік.

20. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2018 рік, до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

21. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені у частині першій статті 691 Бюджетного кодексу України.

22. Установити, що у 2018 році господарські організації спільної власності об’єднаної територіальної громади провадять відрахування до загального фонду міського бюджету частини прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності 2017 року та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2018 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств

23. Установити, що в тих випадках, коли депутати міської  ради вносять пропозиції щодо виділення додаткових асигнувань з міського бюджету, вони повинні одночасно подавати пропозиції, спрямовані на відповідне поповнення доходів або скорочення інших видатків міського  бюджету.

24. Відділу бухгалтерського обліку та звітності  розрахувати та затвердити тимчасовий розпис доходів та видатків міського бюджету на січень – лютий 2018р., з метою забезпечення безперебійного і своєчасного фінансування видатків міського бюджету.

 

           25. Доручити міському голові укладати та підписувати договори на передачу коштів (міжбюджетних трансфертів) між місцевими бюджетами на підставі прийнятих рішень рад.

          26. Додатки № 1 - 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

          27. Це рішення сесії міської ради набуває чинності з 1 січня 2018 року і діє до 31 грудня 2018року.

           28. Відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України здійснити опублікування цього рішення у місцевих засобах масової інформації.

 29. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Вижницької міської  ради з питань планування бюджету і фінансів, соціально – економічного розвитку територіальної громади.

 


ПРОГНОЗ
 міського бюджету на 2019 та 2020 роки

Загальна частина

Прогноз міського бюджету на 2019 та 2020 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, з урахуванням прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на 2018 та 2020 роки,  схваленими постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки»,  з метою активного впровадження економічних і соціальних реформ, створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв’язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Прогноз включає індикативні прогнозні показники економічного і соціального розвитку громади, селищного бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків, взаємовідносин селищного та місцевих бюджетів, а також видатків на виконання інвестиційних проектів.

На середньострокову перспективу основними завданнями є:

здійснення подальших кроків в напрямі впровадження реформи місцевого самоврядування, децентралізації управління бюджетними коштами та підвищення рівня самостійності органів місцевого самоврядування;

підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів, здійснення оптимізації витрат головного розпорядника коштів селищного бюджету шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань головного розпорядника коштів та подальшої оптимізації бюджетних програм;

забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених місцевими бюджетними програмами;

вжиття дієвих заходів щодо трансформування мережі бюджетних установ в установи нового типу, спроможні надавати якісні послуги на рівні європейських стандартів;

запровадження ефективних заходів з енергозбереження в бюджетних установах і закладах;

визначення та виконання завдань соціально-економічного розвитку громади з врахуванням їх пріоритетності;

забезпечення фінансування інвестиційних проектів (програм), насамперед з високим ступенем будівельної готовності. 

Індикативні прогнозні показники міського бюджету на 2019 та 2020 роки є основою для складання головним розпорядником бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проекту бюджету на середньострокову перспективу.

Прогнозний обсяг фінансового ресурсу міського бюджету на 2019-2020 роки сформовано з урахуванням макропоказників, визначених постановою Кабінету Міністрів України «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки»,  та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки» від 31 травня 2017 р. № 411 та показників, надісланих Міністерством фінансів України листом від 01 серпня 2017 року № 05110 – 14 – 21/ 20701, також враховуючи норми чинного Бюджетного та Податкового кодексів України при обчисленні податків та зборів, враховуючи при цьому нормативи їх зарахування до відповідних місцевих бюджетів та індексацію ставок окремих з них:

-                          зарахування з 1 січня 2018 року до місцевих бюджетів 5 % рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового  конденсату (крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключно (морської) економічної зони України) , з яких 2% - до обласних бюджетів та 3 % - до бюджетів міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад та районів (2 % зараховується до районного бюджету, 1 % - до сільських, селищних та міських бюджетів у складі району)

-                          збереження протягом 2018- 2019 років норми щодо зарахування 13,44% акцизного податку з пального до місцевих бюджетів. З 2020 року 100% акцизного податку з пального відповідно до норм Бюджетного кодексу зараховується до спеціального фонду державного бюджету;

-                          100 % зарахування єдиного податку до місцевих бюджетів, що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи (сільгоспвиробники)

Прогноз грунтується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності бюджетної системи в умовах волатильності економіки.

Індикативні прогнозні показники міського бюджету на 2019 та 2020 роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проекту міського бюджету на середньострокову перспективу.

 

Індикативними показниками соціально-економічного розвитку, які використовуються при складанні Прогнозу, є основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України, зокрема:

       1. індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року: у 2019 році – 105,9 відсотків, у 2020 році – 105 відсотків;

       2. індекс цін виробників промислової продукції грудень до грудня попереднього року: у 2019 році – 107,2 відсотків, у 2020 році – 106 відсотків;

 

       3. прогнозний розмір прожиткового мінімуму в середньому на одну особу: з 01 січня 2019 року в розмірі 1853 гривень, з 01 липня – 1925 гривень, з 01 грудня – 1999 гривень; з 01 січня 2020 року – 1999 гривень, з 01 липня – 2069 гривні, з 01 грудня – 2139 гривень;

 

       4. прогнозний розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2019 року становитиме 4173 гривень, з 1 січня 2020 року - 4425 гривень,   зростання до попереднього року 12,1 і 6 відсотків відповідно;

       5. розмір посадового окладу (тарифна ставка) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки: з 1 січня 2019 року становитиме 1921 гривень, з 1 січня 2020 року - 2073 гривень; зростання до попереднього року 9 і 7,9 відсотків відповідно;

      6. коефіцієнт росту цін на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2019 рік порівняно із 2018 роком – 1,07, на 2020 рік порівняно із 2019 роком – 1,06.

 

         Під час розрахунку індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки враховані припущення щодо факторів, які впливають на формування ресурсної та витратної частин бюджету.

         Припущення в частині формування доходів бюджету передбачають: збереження протягом 2018–2019 років норми щодо зарахування 13,44% акцизного податку з пального до місцевих бюджетів; підвищення розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки; зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв; інші зміни до законодавства, що впливають на показники місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів.

Припущення в частині видатків міського бюджету передбачають: забезпечення економічно обґрунтованого підвищення мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки; збільшення видатків бюджетних установ на оплату комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням прогнозного індексу цін виробників; здійснення заходів з підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження; прогнозні показники видатків міського бюджету за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів.

Обсяг капітальних видатків галузей соціально-культурної сфери визначено з урахуванням нагальної потреби у проведенні заходів з енергозбереження установ міського бюджету (термомодернізації будівель, заміни, санації та ремонту систем опалення, вентиляції та водопостачання тощо), капітальних ремонтів з метою оптимізації мережі бюджетних установ тощо (об’єднання, переведення та розширення існуючих установ з метою більш якісного надання послуг населенню).

 

 

 

Індикативніпрогнозні показники міського бюджету на 2019 та 2020 роки

тис.грн.

Назва показника

2019 рік

2020 рік

ДОХОДИ (без міжбюджетних трансфертів)

37396,7

36482,0

у тому числі:

 

 

Загальний фонд

 

 

Податок на доходи фізичних осіб

19 110,0

20065,0

Рентна плата та плата за використання природних ресурсів

114,0

113,0

Внутрішні податки на товари та послуги

5620,0

3200,0

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

520,0

-

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 

2000,0

-

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

3100,0

3200,0

Місцеві податки

11003,0

11554,0

Податок на майно

788,0

828,0

Земельний податок

4232,0

4443,0

Туристичний збір

8,0

9,0

Єдиний податок

5975,0

6274,0

Збір за місця для паркування транспортних засобів 

46,0

48,0

Частина чистого прибутку ( доходу) комунальних унітарних підприємств та їх обєднань, що вилучається до відповідного бюджету

1,0

 

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів

100,0

100,0

Інші надходження

9,0

9,0

Плата за надання адміністративних послуг

1390,0

1390,2

Державне мито

34,7

34,7

 

 

 

Спеціальний фонд

 

 

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

 10,5

10,5

Екологічний податок

9,0

10,0

Власні надходження бюджетних установ

1313,0

1378,0

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

 

-

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 

 

-

Цільові фонди

68,3

68,3

Надходження кошті від відшкодування втарт сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

10,0

10,0

ВСЬОГО по спец.фонду

1410,8

1476,8

 

 

 

РАЗОМ

38807,5

37958,8

 3. Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити, та результати, яких планується досягти в рамках реалізації бюджетної політики

       Пріоритетом  бюджетної політики на середньострокову перспективу в частині регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення самостійності місцевих бюджетів, зміцнення їх фінансової спроможності, підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами на місцевому рівні. З метою підвищення передбачуваності і послідовності бюджетної політики, у тому числі на місцевому рівні. Основними напрямами бюджетної політики на 2018–2020 роки, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 року № 411-р, передбачено запровадження середньострокового бюджетного планування. Модель середньострокового бюджетного планування, ключовим елементом якої є 3-річна бюджетна декларація створить фінансові рамки для стратегічних ініціатив, що справлятиме суттєвий вплив на посилення дисципліни учасників бюджетного процесу, змусить їх чітко визначати пріоритети при реалізації реформ у межах фінансових можливостей бюджету; посилить контроль за дотриманням принципу результативності видатків та доцільності їх продовження у середньостроковій перспективі; забезпечить реалізацію бюджетних програм, ефект від яких проявляється з певним часовим лагом, а також багаторічних програм. Управління фіскальними ризиками дозволить мінімізувати їх негативний вплив на бюджет.

 3.1 Наповнення міського бюджету у 2019-2020 роках

Пріоритетні напрями розвитку бюджетоутворюючих галузей регіону та основні завдання щодо активізації підприємницької діяльності:

- підвищення рівня конкурентоспроможності виробництв, технологічне оновлення, впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій;

- розвиток галузей промислового комплексу, які зорієнтовані на кінцеве споживання;

- подальше усунення перешкод для розвитку підприємництва;

- поліпшення бізнес-клімату, створення сприятливих умов для стабільної та ефективної роботи суб’єктів підприємництва.

Заходи та інструменти підвищення рівня транспарентності процесу оподаткування та рівня фіскальної й організаційної діяльності відповідних служб:

- забезпечення дотримання принципів державної регуляторної політики, зокрема прозорості та врахування громадської думки, під час підготовки, прийняття і перегляду законодавства з оподаткування;

- забезпечення проведення масово-роз’яснювальної роботи серед населення через засоби масової інформації щодо соціального значення легалізації праці та заробітної плати, обов’язкового декларування доходів та сплати податків. 

Фактори впливу на збільшення/зменшення надходжень платежів до бюджету:

- ріст середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника;

- ріст фонду оплати праці працівників (штатних та нештатних), зайнятих економічною діяльністю;

- ріст мінімальної заробітної плати.

 

Прогноз доходів міського бюджету на 2019* та 2020 роки розроблено з урахуванням

норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів із врахуванням децентралізації та поліпшення умов ведення бізнесу.

При прогнозуванні дохідної частини міського бюджету на 2019-2020 рр. було враховано:

§ статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2016 рік, очікувані показники соціального і економічного розвитку Чернівецької області за 2017 рік та прогнозні на 2019-2020 роки;

§          фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2014-2016 років, очікуваного виконання за 2017 рік та прогнозних показників на 2018 рік;

§ розрахунки органів, що контролюють справляння надходжень бюджету.

 

3.2 Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності

 

Ключовим завданням бюджетної політики залишатиметься забезпечення макроекономічної стабільності, стійкості та збалансованості бюджетної системи.

Фінансування бюджетних видатків на період до 2019 року здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів. В цих умовах визначальним стане підвищення ефективності та результативності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритезації та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

У середньостроковому періоді бюджетна система України функціонуватиме на засадах нових Податкового і Бюджетного кодексів України в умовах реформи міжбюджетних відносин, побудованих на принципах децентралізації фінансів та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, підвищення відповідальності учасників бюджетного процесу.

Прогноз видатків бюджету на 2019 та 2020 роки розроблено з урахуванням інфляційної динаміки, подальшого підвищення мінімальних соціальних стандартів, граничних обсягів видатків загального фонду на           2019 рік.

В прогнозі на 2019-2020 роки розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2019 року складатиме 4173 гривень (ріст до попереднього року 12,1%;      з 2020 року – 4425 гривень (ріст до попереднього року 6 %);

 розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

З 1 січня 2019 року – 1921 грн. ( ріст 9%)

 з 2020 року – 2073 грн. ( ріст до попереднього року 7,9%)

У 2018- 2020 роках прожитковий мінімум та рівень йог забезпечення підвищуватиметься темпами, що на 2 % відсоткових пункти перевищують показник прогнозного індексу споживчих цін на 2018 – 2020 року.

Для розрахунку потреби в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) у 2018- 2020 роках пропонується до обсягу коштів, які передбачені у бюджеті поточного року зі змінами,  застосовувався коефіцієнт в середньому 1,1 %

При складанні проектів місцевих бюджетів було враховано у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ Вижницької ОТГ, відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на оплату розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги звязку.

За видами діяльності головними завданнями бюджетної політики будуть такі:

державне управління:

пріоритетним завданням є належне фінансове забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування для здійснення ними повноважень, визначених Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами. У 2019 та 2020 роках передбачається здійснити заходи щодо:

організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради;

забезпечення повноцінного виконання повноважень міської ради згідно з чинним законодавством;

освіта:

в умовах розробки на державному рівні подальших кроків реформування галузі “Освіта” та запровадження на місцевому рівні системи її модернізації пріоритетними завданнями розвитку галузі на 2019 – 2020 роки є:

забезпечення стабільного функціонування галузі;

посилення відповідальності навчальних закладів за якість надання освітніх послуг;

 - розвиток і підтримка системи роботи з обдарованою і талановитою молоддю, різнобічний розвиток індивідуальності дитини, її задатків і здібностей;

- створення належних умов для здобуття високоякісної освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, соціальної адаптації;

- надання навчальним закладам більшої економічної самостійності, розширення переліку платних освітніх послуг з метою раціонального поєднання та ефективного використання бюджетних ресурсів;

- удосконалення системи позашкільної освіти та створення умов для діяльності позашкільних навчальних закладів як координаційних центрів виховної та організаційно-методичної роботи в місті.

        Основними результатами, яких планується досягти :

 - збільшення рівня охоплення дітей дошкільною освітою;

 - 100-відсоткове охоплення дітей повною загальною середньою освітою;

 - підвищення рівня забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними комп'ютерними комплексами; підключення загальноосвітніх навчальних закладів до мережі Інтернет;

В рамках цієї галузі з міського бюджету фінансуватиметься  9 бюджетних закладів з штатною чисельністю 445 одиниць. Послуги з надання середньої освіти отримають 2510 учнів.

У позашкільних закладах з бюджету фінансуються 7 бюджетних установ з штатною чисельністю 163,  займатимуться 850 дітей.

Було враховано при прогнозі на 2019 – 2020 роки, обсяг освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на основі нової формули, яка враховуватиме нормативну наповнюваність класів, що дасть змогу запровадити стимулюючий механізм під час проведення оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів.

Пріоритетом розвитку галузі освіти є забезпечення доступності високоякісної освіти відповідно до європейських стандартів освітньої системи.

У 2019 та 2020 роках передбачається здійснити такі заходи:

модернізація матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів;

розвиток позашкільної освіти шляхом упорядкування та розвитку мережі позашкільних навчальних закладів, проведення модернізації  навчальної, матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів;

здійснення постійного контролю за діяльністю оздоровчих таборів;

Основними результатами, яких планується досягти, є:

підвищення рівня охоплення дітей дошкільною та позашкільною освітою;

підвищення рівня забезпечення транспортними послугами учнів сільської місцевості;

підвищення рівня якості надання послуг з оздоровлення відповідними закладами;

підвищення рівня забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними комп'ютерними комплексами та підключення їх до мережі Інтернет;

         охорона здоров’я:        

пріоритетами розвитку галузі є забезпечення населення високоякісними і доступними медичними послугами, профілактика та раннє виявлення захворювань, створення сприятливих умов життєдіяльності людини, для чого передбачається здійснити наступні заходи:

створення умов для переходу в перспективі до загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування;

удосконалення механізмів управління та фінансування охорони здоров’я, системи кадрового забезпечення галузі, системи управління якістю медичної допомоги та системи моніторингу індикаторів якості;

формування системи моніторингу задоволеності пацієнтів якістю медичного обслуговування;

здійснення поступового переходу до розподілу коштів у галузі охорони здоров’я за принципом оплати надання послуг, а не за принципом утримання медичних закладів;

забезпечення виконання державних і міських програм, спрямованих на поліпшення показників здоров’я населення, стабілізацію ситуації із серцево-судинними захворюваннями, захворюваннями на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, тощо;

удосконалення процесу управління на основі подальшого розвитку інформаційного середовища системи охорони здоров’я.

Основні результати, яких планується досягти:

підвищення рівня медичного обслуговування населення;

запровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення;

подальший розвиток системи медичного обслуговування населення та реформування системи охорони здоров’я;

зниження рівнів загальної захворюваності населення;

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення:                                                              

                                                                                       

Пріоритетними напрямками у галузі є впровадження нових механізмів посилення адресності надання послуг, підтримки ветеранів війни, соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших пільгових категорій громадян, подальше реформування сфери надання соціальних послуг та соціального захисту.

передбачається виконання таких завдань:

створення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та економічних передумов, надання соціальних гарантій;

забезпечення своєчасності отримання громадянами державних соціальних гарантій, надання адресної соціальної допомоги населенню міста у вигляді субсидій та компенсацій, а також державних гарантій ветеранам війни, учасникам АТО та особам, постраждалим внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС;

створення належних умов для проведення щорічного оздоровлення пільгових категорій громадян;

основні результати, яких планується досягти:

підвищення рівня соціального захисту найбільш соціально незахищених верств населення та ефективності використання бюджетних коштів соціального спрямування;

створення сприятливих умов для формування свідомого ставлення молоді до збереження здоров’я, боротьби зі шкідливими звичками;                                                       

забезпечення права дитини на сімейне виховання, розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 Культура і мистецтво

головними пріоритетами галузі будуть:

 забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва, бібліотечної та музейної політики;

реалізація прав громадян на свободу літературної та художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг для кожного;

розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення умов для відродження і розвитку української культури, культурної самобутності корінних народів і національних меншин;

збереження, відтворення та примноження духовних та культурних здобутків українського народу.

передбачається виконання таких завдань:

зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури;

проведення міських конкурсів, фестивалів, виставок для учнів та викладачів шкіл естетичного виховання;

зміцнення кадрового потенціалу працівників галузі “Культура і мистецтво” міста шляхом підвищення їх фахового рівня та проведення інноваційних семінарів, курсів підвищення кваліфікації тощо;

забезпечення поповнення бібліотечних фондів;

результативні показники, яких планується досягти:

збільшення чисельності читачів, відвідувачів музеїв, обсягу примірників бібліотечного фонду та книговидач;

забезпечення проведення культурно-освітніх та мистецьких заходів на належному рівні, збільшення їх кількості;

 

       В рамках цієї галузі з міського бюджету фінансується всього  18 закладів  культури і мистецтва  з штатною чисельністю 22,75 одиниць. Зазначеними закладами надаватимуться послуги по забезпеченню інформування і задоволення творчих потреб громадян, їх естетичне виховання, розвитку та  духовного збагачення, залучення населення до надбань національної  і світової історико-культурної спадщини.

Пріоритетом у цих галузях будуть підвищення якості надання культурно-освітніх послуг, посилення зв’язків з органами місцевого самоврядування у вирішенні проблемних питань розвитку галузі

У 2019 та 2020 роках передбачається здійснити такі заходи:

удосконалення механізму надання фінансової підтримки закладам мистецтва, залучення до підтримки діяльності цих закладів спонсорів та меценатів; 

оптимізація системи бюджетних установ за результатами оцінки ефективності їх діяльності, оновлення їх матеріально-технічної бази;

упровадження новітніх інформаційних технологій у діяльність бібліотек, забезпечення доступу до мережі Інтернет в бібліотеках, поновлення бібліотечних фондів новою літературою.

Основними результатами, які планується досягти є:

підвищення рівня культурного обслуговування громадян, забезпечення їх доступу до культурних надбань, розширення надання якісних культурно-дозвіллєвих послуг населенню;

створення єдиної системи інформаційного забезпечення розвитку культури, збереження наукового і культурного надбання;

відродження та збереження традиційної української культури та культури національних меншин;

  Фізична культура і спорт, молодіжні програми:

пріоритетами розвитку галузі будуть всебічне фізичне виховання та становлення здорової нації, забезпечення підтримки сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах або знаходяться у зоні ризику щодо потрапляння в такі ситуації;

передбачається виконання таких завдань:

підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, удосконалення механізму утворення та утримання мережі сучасних спортивних споруд;

       створення стимулів для здорового способу життя й здорових умов праці шляхом розвитку інфраструктури для занять спортом та активного відпочинку;

        – розширення можливостей та активізація участі молоді в життєдіяльності територіальної громади міста;

        активне просування, всебічна підтримка та захист традиційних сімейних цінностей;

        – формування гендерної культури та усунення гендерних стереотипів у суспільстві;

       – удосконалення механізму запобігання та протидії насильству в сім’ї, формування громадського неприйняття будь-яких форм насильства;

 

Житлово-комунальне господарство:

пріоритетними завданнями реформування житлово-комунального господарства у прогнозному періоді буде надання населенню якісних житлово-комунальних послуг, розвиток ринку послуг з ремонту та обслуговування житлового фонду;

у 2019-2020 роках передбачається здійснити заходи з підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду й утримання його у належному стані, а саме: проведення капітальних ремонтів ліфтів та покрівель у житлових будинках, підвищення рівня благоустрою, будівництво, реконструкція, заміна аварійних водопровідних мереж, забезпечення належної та безперебійної роботи об’єктів комунального господарства;

будівництво:

напрями видатків на інвестиційні проекти (програми) у 2019 – 2020 роках, визначені стратегією соціально-економічного розвитку міста та міськими (цільовими) програмами, передбачають продовження реалізації інвестиційних проектів, які були розпочаті в минулі роки, що надасть можливість поетапно завершити та ввести в експлуатацію об’єкти;

у прогнозний період буде продовжено реалізацію інвестиційних проектів будівництва (реконструкції) об’єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства, які були розпочаті в минулі роки;

 

дорожньо-транспортний комплекс:

                                                                                                   

        пріоритетами розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури у прогнозному періоді є поліпшення наявних та побудова нових об’єктів для потреб економічного розвитку й підвищення якості життя громадян.

       передбачається здійснити такі заходи:

         будівництво, реконструкція, ремонт й утримання автомобільних доріг місцевого значення, що знаходяться в комунальній власності міста;

        розробка довгострокових програм, перспективних планів утримання та розвитку дорожнього господарства;

       розширення джерел фінансування Дорожнього фонду, у тому числі за рахунок залучення приватних інвестицій на умовах державно-приватного партнерства.                                                                                                             

      прискорення розвитку транспортної інфраструктури міста, що є каталізатором економічного зростання;

        створення конкурентного середовища у сфері дорожнього господарства.

 

          Охорона навколишнього природного середовища:

пріоритетними завданнями діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища є забезпечення охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів;

передбачається здійснити заходи щодо забезпечення охорони та раціонального використання наявних в місті природних ресурсів,  мінімізації шкідливого впливу на довкілля небезпечних відходів;

за рахунок екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності, та інших надходжень до міського бюджету згідно з чинним законодавством у 2019-2020 роках здійснюватимуться заходи, направлені на охорону та раціональне використання природних ресурсів, утилізацію відходів, збереження природно-заповідного фонду, мінімізацію шкідливого впливу на довкілля небезпечних відходів та іншу діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища.

             Конкретні показники обсягу видатків на 2019-2020 роки будуть уточнюватись залежно від реальних можливостей бюджету на відповідні роки.

 

4. Виконання інвестиційних програм (проектів)

 Упродовж 2019 і 2020 років планується продовжити комплекс робіт направлених на розв’язання актуальних проблем соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади.

Визначення ж остаточного переліку об’єктів, що фінансуватимуться у 2019-2020 роках за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та інших субвенцій капітального характеру, здійснюватиметься після виділення громаді зазначених коштів. З цією метою в граничних обсягах видатків Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства буде враховано відповідні кошти.

5. Міжбюджетні відносини

Пріоритетом бюджетної політики у 2019-2020 роках стане реформування міжбюджетних відносин з метою запровадження середньострокового бюджетного планування та  підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

 

 

 

П О Я С Н Ю В А Л Ь НА З А П И С К А

 

до  зведення місцевого бюджету

Вижницької об’єднаної територіальної громади

на 2018 рік

 

1.     Показники соціально-економічного розвитку обєднаної територіальної громади на 2018 рік

 

Згідно Закону України від 05.02.2015 року № 157 «Про добровільне об’єднання територіальних громад» утворена та  почала функціонувати Вижницька об’єднана територіальна громада з 01.01.2017 року до складу якої  входять шість населених пунктів: с.Мілієве, с. Іспас , с.Чорногузи, с. Виженка, с.Черешенька, с. Багна та м.Вижниця. Кількість населення громади складає 17048 жителів,  в тому числі: міське населення 4032 особи  та сільське населення 13016 осіб.

       Головним завданням розвитку громади на 2018 рік є забезпечення стабілізації економіки та зростання добробуту і підвищення якості життя населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці.

 

                Формування показників міського бюджету на 2018 рік

Прогнозний обсяг фінансового ресурсу міського бюджету на 2018 рік сформовано з урахуванням вимог діючого Бюджетного та Податкового кодексів України, з урахуванням прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на 2018 та 2020 роки,  схваленими постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки»,  з метою активного впровадження економічних і соціальних реформ, створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв’язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Прогноз включає індикативні прогнозні показники економічного і соціального розвитку громади, міського бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків, взаємовідносин селищного та місцевих бюджетів, а також видатків на виконання інвестиційних проектів.

На середньострокову перспективу основними завданнями є:

здійснення подальших кроків в напрямі впровадження реформи місцевого самоврядування, децентралізації управління бюджетними коштами та підвищення рівня самостійності органів місцевого самоврядування;

підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів, здійснення оптимізації витрат головного розпорядника коштів місцевого бюджету шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань головного розпорядника коштів та подальшої оптимізації бюджетних програм;

забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених місцевими бюджетними програмами;

вжиття дієвих заходів щодо трансформування мережі бюджетних установ в установи нового типу, спроможні надавати якісні послуги на рівні європейських стандартів;

запровадження ефективних заходів з енергозбереження в бюджетних установах і закладах;

визначення та виконання завдань соціально-економічного розвитку громади з врахуванням їх пріоритетності;

забезпечення фінансування інвестиційних проектів (програм), насамперед з високим ступенем будівельної готовності. 

Індикативні прогнозні показники міського бюджету на 2019 та 2020 роки є основою для складання головним розпорядником бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проекту бюджету на середньострокову перспективу.

На виконання вимог пункту 18 «Прикінцевих та перехідних положень» Бюджетного кодексу України селищний бюджет на 2018 рік сформовано із застосуванням програмно-цільового методу бюджетування.

 

Доходи міського бюджету на 2018рік

Дохідна частина міського бюджету на 2018 рік розроблена на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів із врахуванням децентралізації та поліпшення умов ведення бізнесу.

При прогнозуванні дохідної частини міського бюджету на 2018 рік було враховано:

  - статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2016 рік, очікувані показники соціально-економічного розвитку громади за 2017 рік та прогнозні на 2018 рік;

-  фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2014-2016 років та 11 місяців 2017 року;

- розрахунки органів, що контролюють справляння надходжень бюджету.

           Згідно зі ст.64 Бюджетного кодексу України до міського бюджету зараховується 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що справляється на території об’єднаної територіальної громади; єдиного податку 100 %; Плати за землю 100%; податку на нерухоме майно – 100%

Виходячи із зазначеного, обсяг доходів міського бюджету на 2018 рік визначений в сумі 113 389  830 грн. Без міжбюджетних трансфертів обсяг доходів міського бюджету склад 42 137 130 грн. що менше  фактичних надходжень за 2017 рік на 0,09 %.

 

 По  загальному фонду доходи складатимуть 40 339 130 грн., що більше від фактичних надходжень 2017 року на 3,72% ;

       Важливим джерелом наповнення  загального фонду міського  бюджету на 2018 рік залишається за податком на доходи фізичних осіб, питома вага якого склала 49,2 % від загальної суми власних надходжень і складатиме в сумі 19 835 000 грн., що на 4,03 % більше за фактичні надходження 2017 року. При розрахунку надходжень ПДФО було враховано тенденцію росту, яка склалася за відповідний базовий рік та додаткові надходження у зв’язку з підвищенням мінімального розміру заробітної плати з 1 січня – 3723 гривень та інших змін у законодавстві ( підвищення заробітної плати педагогічному персоналу загальноосвітніх шкіл громади)

   Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів на 2018 рік заплановано в сумі 247 000 грн., що складає 0,62 % від власних надходжень загального фонду міського бюджету та на 26 % більше фактичних надходжень за 2017 рік, при плануванні даного виду податку було враховано  зміни до законодавства, що з 1 січня 2018 року до місцевих бюджетів 5 % рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату ( крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України), з яких 2 % - до обласних бюджетів та 3 % - до бюджетів міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад та районів (2 % зараховується до районного бюджету, 1% - до сільських, селищних та міських бюджетів у складі району), планується отримати доходи в сумі – 72 000 грн. у 2018 році від видобування природного газу в с.Чорногузи, та в с.Черешенька, якщо буде продовжено ліценцію на видобування природного газу.

    Другим джерелом наповнення доходної частини місцевого бюджету є  внутрішні податки на товари та послуги   (акцизний податок ) на 2018 рік заплановано в сумі 7 160 000 грн., що складає 17,7 % від власних надходжень загального фонду міського бюджету та на 14.7 % більше фактичних надходжень за 2017 рік.

  Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2018 рік заплановано в сумі 828 500 грн., що складає 2 % від власних надходжень загального фонду міського бюджету та 5,9 % від фактичних надходжень за 2017 рік.

   Плата за землю на 2018 рік заплановано в сумі 4 293  700 грн., що складає 10,6 % від власних надходжень загального фонду міського бюджету, та на 1,3% більше фактичних надходжень за 2017 рік.

  Транспортний податок  на 2018 рік заплановано в сумі 50 000 грн., що становить 0,1% від власних надходжень загального фонду міського бюджету, факт у 2017 році складав 50 000 грн.

 Збір за місця для паркування транспортних засобів на 2018 рік заплановано 44 000 грн., що становить 0,1 % від власних надходжень міського бюджету , та на 7 % більше факту 2017 року;

Єдиний податок на 2018 рік заплановано 6 342 230 гривень, що становить 15,7 % від власних надходжень міського бюджету, та на 5% менше від фактичних надходжень 2017 року (пояснюється переходом підприємців на іншу групу оподаткування)   

Доходи від власності та підприємницької діяльності на 2018 рік передбачено доходи в сумі 171 800 гривень, що становить 0,4%  від власних надходжень загального фонду міського бюджету та на 17 % менше фактичного надходження 2017 року ( причиною зменшення є розміщення на депозитних рахунках у банках менше коштів проти минулого року (у 2017 році розміщувалось коштів в сумі 2 000 000 грн., а в 2018 році передбачено 1 400 000 грн) та під менші відсотки річних)

Плата за надання адміністративних послуг на 2018 рік передбачено доходи в сумі 1 323 000грн., що становить 3,3% від власних надходжень загального фонду міського бюджету , та на 1,2% менше надходжень у 2017 році ( причиною є збільшення податкових пільг)

Державне мито на 2018 рік передбачено доходи в сумі 34 000 грн., що менше на 11 ,3% фактичних надходжень 2017 року ( пояснюється зменшенням кількості вчинених нотаріальних дій порівняно з минулим періодом)

 

 По спеціальному фонду доходи складатимуть  1  798 000 грн, що на 53,92%менше факту 2017 року, з них:

Екологічний податок на 2018 рік заплановано 13 000 грн. що на 9,47 % менше факту 2017 року (причиною є зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин субєктами господарювання)

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту в сумі 40000 гривень, що на 27,65% менше факту 2017 року (причиною є зменшення кількості договорів пайової участі)

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю в сумі 1 254 012 гривень, що на 7,54 % менше факту 2017 року (  причиною є збільшення звільнених від батьківської плати)

Плата за оренду майна бюджетних установ  в сумі  23 988 гривень, що на 27,66 % менше фактичних надходжень 2017 року. ( причиною зниження надходжень є зменшення кількості орендованого майна в порівнянні з минулим роком)

Благодійні внески, гранти та дарунки в сумі 200000 гривень.

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів в сумі 22 000 гривень.

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим в сумі 160 000 гривень що на 56,48 % менше від факту 2017 року ( планується продавати менше земельних ділянок ніж у попередньому періоді)

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  в сумі  85 000 гривень.

                                                                     

 

Видатки

            Видатки міського бюджету передбачені на 2018 рік у сумі  113 389 830 гривень, в тому числі видатки загального фонду   107 691 830  гривень, видатки спеціального фонду    5 698 000 гривень,  в т. ч. бюджет розвитку 4 100 000 гривень, 

            Визначено оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 50 000 гривень.

 

0100 Державне управління

 

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування (КТКВКМБ 0170 „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад) затверджено по загальному фонду в сумі 10 735 490 грн. 9,9  % від видатків загального фонду міського бюджету в тому числі:

1) на оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110-2120) спрямовано  9 477 600 грн. Середньомісячна заробітна плата 1 працівника становить 8 500 грн. При затверджені бюджету дотримано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України. 2) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) видатки передбачені в сумі 400 000 грн., ( придбання пального, канцелярських товарів, ксероксного паперу, комп’ютерної техніки)

 3) Оплата послуг (КЕКВ 2240) спрямовано видатків 390 000 грн.       ( оплата телекомунікаційних послуг, послуг інтернету, заправка картриджів, ремонт комп’ютерної техніки)

4) Видатки на відрядження (КЕКВ 2250) передбачено видатки в сумі 65 000 грн.  ( для виплати відрядних працівникам органів місцевого самоврядування)

 5) на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) спрямовано видатків в сумі 346 890 грн., розрахунок видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв здійснювався на підставі доведених прогнозних показників проекту державного бюджету на 2018 рік та з урахуванням заходів економного та раціонального використання коштів.

Штатна чисельність працівників апарату згідно штатного розпису складає 84 шт.од., фактично зайняті   63 чоловік з них :

посадових осіб - 48

в тому числі :

голова ради – 1

заступник голови ради – 1

секретар ради – 1

 старост – 6

керівники самостійних підрозділів – 11

іншого персоналу - 15

 

Спеціальний фонд (07 фонд) 

  «Інші кошти спеціального фонду» дохідна частина – передача коштів із загального фонду до спеціального фонду ( кошти бюджету розвитку) Затверджений план на 2018 рік в сумі 400 000 грн.,  по КЕКВ 3110 « Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» ( придбання мікроавтобуса для потреб громади)

 

1000"Освіта "

  1010 " Дошкільні навчальні заклади "

Видатки на утримання дошкільних закладів освіти на 2018 рік передбачені  в сумі 13 332 050 грн., 12,4 % від видатків загального фонду міського бюджету в тому числі

1) оплата праці та нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2100) спрямовано видатків в сумі 10 447 000 грн.,

2) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) видатки передбачені в сумі 330 000грн., ( придбання ксероксного паперу, канцелярські товари, придбання господарських товарів, придбання прального порошку)

3) Медикаменти та перев’язувальні матеріали (КЕКВ 2220) спрямовано видатків в сумі 24 000 грн. ( придбання медикаментів )

4) продукти харчування ( КЕКВ 2230) затверджені видатки на 2018р. в сумі 985 000 грн.,  

5) оплата послуг (КЕКВ 2240)  затверджені видатки 240 000 ( оплата телекомунікаційних послуг, послуг інтернету, банківські послуги, заправка та ремонт катриджів, поточний ремонт приміщень ДНЗ)

6) видатки на відрядження (КЕКВ 2250)  передбачені в сумі 24 000 грн.                  ( видатки передбачені на проходження курсів педагогічних працівників)

 7) видатки на оплату  комунальних послуг  ( КЕКВ 2270 енергоносії) затверджені на 2018 рік в сумі 1 265 050 грн., розрахунок видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв здійснювався на підставі доведених прогнозних показників проекту державного бюджету на 2018 рік та з урахуванням заходів економного та раціонального використання коштів.

 8) Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ 2282) видатки передбачені в сумі 12 000 грн.

9) Інші поточні видатки (КЕКВ 2800)  затверджені видатки в сумі 5 000 грн.

Штатні одиниці по дошкільних закладах  на 2018 рік всього  163 з них:       педагогічного персоналу – 71  шт.од

 технічного персоналу – 92 шт.од.

Кількість дитячих дошкільних установ 7

Кількість дітей cкладає - 850

Кількість груп становить -  31 

Вартість харчування по дитячих дошкільних установах в середньому складає 16,00грн.

Спеціальний фонд

( 02 фонд ) " Плата за послуги бюджетних установ" дохідна частина планується від батьківської плати за продукти харчування , і затверджена в сумі 1 103 376 грн. по  (КЕКВ 2230 «Продукти харчування) 

( 03 фонд) «Інші джерела власних надходжень» дохідна частина затверджена в сумі 172 000 грн. від благодійних внесків з них:

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар«  в сумі 70 000 грн.      ( придбання господарських витрат)

КЕКВ 2240 «Оплата послуг» затверджені видатки в сумі 102 000 грн. (оплата за поточний ремонт приміщень ДНЗ)

 

 1020 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами"

          

          Затверджені видатки по  загальному фонду в сумі 55 537 120 грн., що становить 51,6 % від видатків загального фонду міського бюджету,  із загальної суми видатків :

1) оплата праці та нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2100) в сумі 49 672 080грн.

2) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) видатки передбачені в сумі 940 000грн., ( придбання ксероксного паперу, канцелярські товари, придбання господарських товарів, придбання пального для підвозу учнів, придбання запчастин для шкільних автобусів)

3) Медикаменти та перев’язувальні матеріали (КЕКВ 2220) спрямовано видатків в сумі 31 500 грн. ( придбання медикаментів )

4) продукти харчування ( КЕКВ 2230) затверджені видатки на 2018р. в сумі 1300 000 грн.,  

5) оплата послуг (КЕКВ 2240)  затверджені видатки 720 000 ( оплата телекомунікаційних послуг, послуг інтернету, банківські послуги, заправка та ремонт катриджів, поточний ремонт приміщень загальноосвітніх шкіл)

6) видатки на відрядження (КЕКВ 2250)  передбачені в сумі 24 000 грн.                  ( видатки передбачені на проходження курсів педагогічних працівників)

7) видатки на оплату  комунальних послуг  ( КЕКВ 2270 енергоносії) затверджені на 2018 рік в сумі 2 788 040 грн., розрахунок видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв здійснювався на підставі доведених прогнозних показників проекту державного бюджету на 2018 рік та з урахуванням заходів економного та раціонального використання коштів.

8) Інші поточні видатки (КЕКВ 2800)  затверджені видатки в сумі 5 500 грн.

Штатні одиниці по загальноосвітніх навчальних закладах  всього  445 з них:     

  педагогічного персоналу – 309  шт.од

  технічного персоналу – 134 шт.од.

Кількість установ  9

                                             Спеціальний фонд

02 « Плата за послуги бюджетних установ»

Доходи плануються від оренди приміщень в сумі 17 424 грн. та 59 000 грн. від батьківської плати за продукти харчування

Видатки затверджені в сумі по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  в сумі 17 424 грн. ( придбання господарських витрат) та по КЕКВ 2230 «Продукти харчування « в сумі 59 000 грн.

07 фонд « Інші кошти спеціального фонду» (07 фонд)

дохідна частина – передача коштів із загального фонду до спеціального фонду      ( кошти бюджету розвитку) затверджений план на 2018 рік в сумі 1 099 476 грн., в тому числі:

 КЕКВ 3110 « Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» передбачено видатків в сумі 550 000 грн. ( придбання шкільного автобуса співффінасування 30 % з місцевого бюджету та 70 % з державного бюджету)

КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво ( придбання) інших об’єктів затверджено видатки в сумі 341 351 грн., з них: 127 875 грн. ( завершення будівництва загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. в с.Черешенька) ; 213 476 грн. ( Будівництво розвідувальної-експлуатаційної свердловини з метою водозабезпечення Іспаської ЗОШ І-ІІІ ст. та Іспаського НВК)

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» затверджено видатки в сумі 208 125 грн. ( (капітальний ремонт даху Міліївської ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Мілієві)

 

1100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

      Затверджені видатки по  загальному фонду в сумі 4 893 000 грн., що становить 4,5 % від видатків загального фонду міського бюджету,  із загальної суми видатків :

1) оплата праці та нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2100) в сумі 4 487 000грн.

 2) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) видатки передбачені в сумі 400 000грн., ( придбання ксероксного паперу, канцелярські товари, придбання господарських товарів)

3) оплата послуг (КЕКВ 2240)  затверджені видатки 120 000 ( оплата телекомунікаційних послуг, послуг інтернету, банківські послуги, заправка та ремонт катриджів, поточний ремонт приміщень)

4) видатки на відрядження (КЕКВ 2250)  передбачені в сумі 24 000 грн.                 ( видатки передбачені на проходження курсів педагогічних працівників)

 5) видатки на оплату  комунальних послуг  ( КЕКВ 2270 енергоносії) затверджені на 2018 рік в сумі 76 000 грн., розрахунок видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв здійснювався на підставі доведених прогнозних показників проекту державного бюджету на 2018 рік та з урахуванням заходів економного та раціонального використання коштів.

6) Інші поточні видатки (КЕКВ 2800)  затверджені видатки в сумі 6 000 грн.

02 « Плата за послуги бюджетних установ»

Доходи плануються від сплати за навчання учнів в сумі 94 000 грн.

Видатки затверджені в сумі 94 000 грн., по КЕКВ 2100 «Оплата праці та нарахування на заробітну плату)  4 шт.од. фінансуються за рахунок даних надходжень.

  07 фонд « Інші кошти спеціального фонду» (07 фонд)

Дохідна частина – передача коштів із загального фонду до спеціального фонду      ( кошти бюджету розвитку)

Затверджений план на 2018 рік в сумі 50 000 грн., по КЕКВ 3142 "Реконструкція та реставрація інших обєктів" (реконструкція школи мистецтв в с.Іспас)

 

2000 Охорона здоров’я

      Рішенням сесії Вижницької міської ради від 12 квітня 2017 року № 33-45/17 було вирішено делегувати повноваження з обслуговування закладів охорони здоров’я  Вижницькому районному бюджету для головного розпорядника коштів «Відділ охорони здоров’ я »  з них :

1) на вторинну ланку надання медичної допомоги на 2018 рік  в сумі 10 221 600 гривень  за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

2)  первинна ланка надання медичної допомоги на  2018року 2 255 900 гривень  ( 3 амбулаторії, 7 ФАПІВ) в тому числі:

- КЗ «Берегометський ЦПМСД» - 1 315 200грн.

 -КЗ «Вашківецький ЦПМСД»  - 940 000 грн. (делеговано видатки Вашківецькому міському бюджету)

За рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету передбачено видатки для оплати за енергоносії закладів охорони здоров’я первинного рівня медичної допомоги 192 000 грн. в тому числі: для Бергометського ЦПМСД – 100 000 грн., для Вашківецького ЦПМСД - 82 000 грн.

                    

  07 фонд « Інші кошти спеціального фонду» (07 фонд)

Дохідна частина – передача коштів із загального фонду до спеціального фонду ( кошти бюджету розвитку) затверджені видатки в сумі 288 524 грн. по  КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)"          ( Придбання комплект меблів для Іспаської амбулаторії та капітальний ремонт Іспаської амбулаторії)

 

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

      Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення на 2018 рік затверджено в сумі 1 054 500 грн., в тому числі:

КПКВКМБ 3030 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 10 000 грн.

КПКВКМБ 3140 « Оздоровлення та відпочинок дітей) КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» затверджені видатки в сумі 200 000 грн., планується оздоровити  70 дітей.

КПКВКМБ 3192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 10 000 грн.

КПКВКМБ  3210 «Організація проведення громадських робіт» КЕКВ 2100 «Оплата праці та нарахування» в сумі 30 500 грн. по загальному фонду та по спеціальному фонду 50 000 грн.( передбачено видатки на оплату праці працівникам по трудовій угоді , які будуть здійснювати благоустрій міст, сіл)

КПКВКМБ 3241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» Передбачено видатків в сумі 804 000 грн., по  програмі «Турбота», згідно якої планується виділення коштів для підтримки громадян громади

                                                4000 Культура і мистецтво

На утримання закладів культури у 2018 році затверджено видатки в сумі 2 221 120 грн., в тому числі :

4030 «Забезпечення діяльності бібліотек»  затверджені видатки на 2018 рік в сумі 989 720 грн., що становить 0,9 % від видатків загального фонду міського бюджету,  із загальної суми видатків :

1) оплата праці та нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2100) в сумі 752 000 грн.

2) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) видатки передбачені в сумі 130 000грн., ( придбання ксероксного паперу, канцелярські товари, придбання господарських товарів, підписка періодичних видань на 2018 рік)

3) оплата послуг (КЕКВ 2240)  затверджені видатки 24000 ( оплата телекомунікаційних послуг, послуг інтернету, банківські послуги, заправка та ремонт катриджів, поточний ремонт приміщень бібліотек)

4) видатки на відрядження (КЕКВ 2250)  передбачені в сумі 2000 грн.    

 5) видатки на оплату  комунальних послуг  ( КЕКВ 2270 енергоносії) затверджені на 2018 рік в сумі 81 720 грн., розрахунок видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв здійснювався на підставі доведених прогнозних показників проекту державного бюджету на 2018 рік та з урахуванням заходів економного та раціонального використання коштів.

Кількість штатних одиниць 9 з них : 7 керівників та 2 спеціалісти

Кількість установ складає – 8

 

4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» затверджено видатки на 2018 рік в сумі 1 082 700 грн., що становить 1 % від загальної суми видатків міського бюджету з них:

1) оплата праці та нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2100) в сумі 868 000грн.

2) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) видатки передбачені в сумі 60 000грн., ( придбання ксероксного паперу, канцелярські товари, придбання господарських товарів, підписка періодичних видань на 2018 рік)

3) оплата послуг (КЕКВ 2240)  затверджені видатки 18000 ( оплата телекомунікаційних послуг, послуг інтернету, банківські послуги, заправка та ремонт катриджів, поточний ремонт приміщень бібліотек)

4) видатки на відрядження (КЕКВ 2250)  передбачені в сумі 7500 грн.   

 5) видатки на оплату  комунальних послуг  ( КЕКВ 2270 енергоносії) затверджені на 2018 рік в сумі 129 200 грн., розрахунок видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв здійснювався на підставі доведених прогнозних показників проекту державного бюджету на 2018 рік та з урахуванням заходів економного та раціонального використання коштів.

По будинках культури:

  кількість установ складає  10 з них:  4 будинки культури та 6 клубів

 кількість штатних одиниць 14  з них : 4 керівників; 7 спеціалістів; 3 -обслуговуючого та технічного  персоналу.

     02 « Плата за послуги бюджетних установ»

Плануються доходи від платних послуг в сумі 3000 грн., та від оренди приміщень 1 300 грн., дані доходи направляються на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» ( придбання пального для виїзду для участі у фестивалях)

07 фонд « Інші кошти спеціального фонду» (07 фонд)

Дохідна частина – передача коштів із загального фонду до спеціального фонду        ( кошти бюджету розвитку) затверджені видатки в сумі 130 000 грн., по КЕКВ 3132 « Капітальний ремонт інших об’єктів» (капітальний ремонт приміщень з енергозберігаючими заходами Міліївського СБНТД ( ремонт приміщення, заміна вікон та дверей) з переобладнанням в культурно-спортивний комплекс)

 

КПКВКМБ 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» затверджені видатки в сумі 148 700 грн., в тому числі

1) оплата праці та нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2100) в сумі 102 700грн.

2) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) видатки передбачені в сумі 5 400грн., ( придбання ксероксного паперу, канцелярські товари, придбання господарських товарів, підписка періодичних видань на 2018 рік)

3) оплата послуг (КЕКВ 2240)  затверджені видатки 600 ( оплата телекомунікаційних послуг))

4) Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ 2282) затверджені видатки в сумі 40 000 грн.                ( проведення фестивалів, згідно затверджених програм)

На території Вижницької ОТГ є 2 народні колективи з них:  в с. Іспас та в с. Чорногузи.

07 фонд « Інші кошти спеціального фонду» (07 фонд)

Дохідна частина – передача коштів із загального фонду до спеціального фонду     ( кошти бюджету розвитку) затверджені видатки в сумі 319 675 грн., по КЕКВ 3132 « Капітальний ремонт інших об’єктів» (капітальний ремонт будинку художника в м.Вижниця)

 

5000 Фізична культура і спорт

     У міському бюджеті передбачено кошти на 2018 рік в сумі 396 200грн., в тому числі:

1) оплата праці та нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2100) в сумі 229 000грн.

2) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) видатки передбачені в сумі 24000грн., ( придбання кубків, спортивного інвентаря, придбання пального)

3) оплата послуг (КЕКВ 2240)  затверджені видатки 20 000 грн.

4) видатки на відрядження (2250) затверджені видатки 48 000 грн.

5) видатки на оплату  комунальних послуг  ( КЕКВ 2270 енергоносії) затверджені на 2018 рік в сумі 1200 грн., розрахунок видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв здійснювався на підставі доведених прогнозних показників проекту державного бюджету на 2018 рік та з урахуванням заходів економного та раціонального використання коштів.

6) Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ 2282) затверджені видатки в сумі 74 000 грн.                 ( згідно затвердженої програми)

 

6000 Житлово-комунальне господарство

      У міському бюджеті на 2018 рік передбачено видатки по загальному фонду  в сумі 2 626 000 грн., що становить 2,4 % від загальних видатків міського бюджету в тому числі:

1) оплата праці та нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2100) в сумі 222 000грн.( оплата праці працівникам по трудовій угоді по благоустрою населених пунктів)

2) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) видатки передбачені в сумі 360 000грн., ( придбання ламп вуличного освітлення, кабеля для проведення вуличного освітлення, пального для прокошування придорожніх смуг)

3) оплата послуг (КЕКВ 2240)  затверджені видатки 360 000 грн.

4) видатки на оплату  комунальних послуг  ( КЕКВ 2270 енергоносії) затверджені на 2018 рік в сумі 604 000 грн., розрахунок видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв здійснювався на підставі доведених прогнозних показників проекту державного бюджету на 2018 рік та з урахуванням заходів економного та раціонального використання коштів для оплати вуличного освітлення.

6) Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ 2282) затверджені видатки в сумі 1080000 грн.              ( згідно затвердженої програми)

07 фонд « Інші кошти спеціального фонду» (07 фонд)

Дохідна частина – передача коштів із загального фонду до спеціального фонду      ( кошти бюджету розвитку) затверджені видатки в сумі - 475 975 грн., з них:

 

КПКВКМБ 6017 «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства» КЕКВ 3142 "Реконструкція та реставрація інших об’єктів" в сумі 119 625 грн. (реконструкція приміщення фапу під ДДУ с.Багна)

КПКВКМБ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 3122 "Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів" в сумі 198 600 грн.               ( будівництво каналізаційного колектора в м.Вижниця)

КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших обєктів" в сумі 157 750 грн. (капітальний ремонт вуличного освітлення  шляхом технічного переоснащення на основі LED  техноологій в с.Виженка

 

7000 Економічна діяльність

КПКВКМБ 7130 «Здійснення заходів із землеустрою» затверджені видатки по загальному фонду на 2018 рік  в сумі 155 000 грн.

КПКВКМБ 7350 «Розроблення схем планування та забудови територій           ( містобудівної документаці) затверджені видатки на 2018 рік в сумі 150 000 грн.

КПКВКМБ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» затверджені видатки в сумі 1 320 000 грн. з них:

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» затверджені видатки в сумі 360 000 грн. (придбання щебню)

КЕКВ 2240 «Оплата послуг» затверджені видатки в сумі 960 000 грн. ( оплата за грейдерування доріг комунальної власності)

КПКВКМБ 7640 «Заходи з енергозбереження» затверджені видатки в сумі 150 000 грн. по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» ( відшкодування відсоткових ставок по кредиту для енергозбереження)

КПКВКМБ 7693 « Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» затверджені видатки в сумі 202 600 грн. в тому числі:

1) оплата праці та нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2100) в сумі 30 000грн.( оплата праці працівнику по трудовій угоді який обілечує водіїв автомобільного транспорту  за паркову  з них 50 % по загальному фонду та 50 % від платних послуг)

2) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) видатки передбачені в сумі 60 000грн., ( придбання господарських предметів для приміщень комунальної власності міської ради)

3) оплата послуг (КЕКВ 2240)  затверджені видатки 52 600 грн. ( оплата згідно акту виконаних робіт по поточному ремонту приміщень комунальної власності міської ради)

4) « Інші виплати населенню «  (КЕКВ 2730) затверджені видатки в сумі 60 000 грн. (З нагоди святкування ювілеїв, до річниці Чорнобиля, до дня Перемоги, до дня Медика, до Дня матері, до дня  юриста, до дня енергетика, до дня козацтва , до дня прокуратури )

07 фонд « Інші кошти спеціального фонду» (07 фонд)

Дохідна частина – передача коштів із загального фонду до спеціального фонду     ( кошти бюджету розвитку) затверджені видатки в сумі 617 000грн. з них:

КПКВКМБ 7330 «Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності» затверджені видатки на 2018 рік в сумі 200 000 грн., КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» ( будівництво пандусів)

КПКВКМБ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» затверджені видатки в сумі 332 000 грн.  по КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших обєктів" (капітальний ремонт вулиці "Мазепи"  в с.Чорногузи

КПКВКМБ 7691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування»  затверджено видатки в сумі 85 000 грн.                   ( використовуються кошти згідно із положенням про цільовий фонд) з них:

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 36000 грн.

 КЕКВ 2240 «Оплата послуг» - 49 000 грн.

 

8000 Інша діяльність

КПКВКМБ 8130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» затверджені видатки на 2018 рік в сумі 495 350 грн. в тому числі:

1) оплата праці та нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2100) в сумі 376 100 грн. ( оплата праці 4 водіям пожежної машини

2) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) видатки передбачені в сумі 50 000грн., ( придбання паливо мастильних матеріалів)

3) оплата послуг (КЕКВ 2240)  затверджені видатки 26000 грн.

4) видатки на оплату  комунальних послуг  ( КЕКВ 2270 енергоносії) затверджені на 2018 рік в сумі 28250 грн., розрахунок видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв здійснювався на підставі доведених прогнозних показників проекту державного бюджету на 2018 рік та з урахуванням заходів економного та раціонального використання коштів

5) Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ 2282) затверджені видатки в сумі 15 000 грн.

 

КПКВКМБ 8312 «Утилізація відходів» затверджені видатки по спеціальному фонду  на 2018 рік в сумі 817 350 грн. з них:

1) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) видатки передбачені в сумі 6 200 грн., ( придбання паливо мастильних матеріалів)

2) оплата послуг (КЕКВ 2240)  затверджені видатки 6800 грн.

Капітальні видатки

3) Дохідна частина – передача коштів із загального фонду до спеціального фонду  ( кошти бюджету розвитку) затверджені видатки в сумі -  817 350грн. по

КЕКВ 3122 "Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів" ( Будівництво комплексної системи поводження із твердими побутовими відходами у Вижницькій громаді)

 

КПКВКМБ 8410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації» затверджено видатки по загальному фонду по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  в сумі 20 000 грн.

КПКВКМБ 8700 «Резервний фонд»  передбачено видатки на 2018 рік в сумі 240 000 грн.

                                                         

9000 Міжбюджетні трансферти

 

КПКВКМБ 9410 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції» затверджено видатки по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 12 477 500 грн. з них:

1) на вторинну ланку надання медичної допомоги на 2018 рік  в сумі 10 221 600 гривень  за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

2)  первинна ланка надання медичної допомоги на  2018року 2 255 900 гривень  ( 3 амбулаторії, 7 ФАПІВ) в тому числі:

- КЗ «Берегометський ЦПМСД» - 1 315 200грн.

- КЗ «Вашківецький ЦПМСД» - 940700 грн. (делеговано видатки Вашківецькому міському бюджету)

За рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету передбачено видатки для оплати за енергоносії закладів охорони здоров’я первинного рівня медичної допомоги 192 000 грн. в тому числі: для Бергометського ПМСД – 100 000 грн., для Вашківецького ПМСД 82 000 грн.

 

КПКВКМБ 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» затверджено видатки  на 2018 рік по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 1 685 900 грн. в тому числі:

 1) Для головного розпорядника коштів «Управління соціального захисту населення Вижницької райдержадміністрації» на утримання Вижницького територіального центру соціального обслуговування ( надання соціальних послуг ) за рахунок іншої субвенції в сумі 703 900 гривень  на І півріччя 2018 року;

2) Для головного розпорядника коштів «Вижницька районна державна адміністрація» на оплату праці та нарахувань тренерам – викладачам та проведення спортивних заходів Вижницької районної дитячо – юнацької спортивної школи в сумі  350 000 гривень.

3) Для головного розпорядника коштів  «Відділ охорони здоров’я Вижницької райдержадміністрації» на утримання Центру Червоного Хреста для медико – соціальної підтримки та реабілітації в смт. Берегомет в сумі – 40 000 гривень;

4 ) Для головного розпорядника коштів «Відділ освіти Вижницької райдержадміністрації» на утримання Вижницького БЮДТ  в сумі 400 000 гривень

5 ) За рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету передбачено видатки для оплати за енергоносії закладів охорони здоров’я первинного рівня медичної допомоги 192 000 грн. в тому числі: для Бергометського ПМСД – 100 000 грн., для Вашківецького ПМСД 82 000 грн.

 

Фінансування місцевих  програм

За рахунок загального фонду міського бюджету  у 2018 році передбачено фінансування в сумі 2 371 000 гривень місцевих програм, що затверджені рішеннями міської  ради відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, з них :

-         міська Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2016 - 2020 роки  в сумі 74 000 грн.

-         комплексна Програма соціального захисту населення "Турбота" Вижницької міської ради на 2017-2020 роки  в сумі 790 000 грн.

-         Програма підтримки та розвитку дошкільних навчальних закладів Вижницької міської ради на 2017 - 2020 роки в сумі 12 000 грн.

-         Програма часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами, що надаються фізичним особам, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово - комунальним кооперативам на заходи з підвищення енергоефективності на 2017 - 2020 роки  в сумі 150 000 грн.

-         Програма розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на території Вижницької територіальної громади на 2017-2020 роки в сумі 15 000 грн.

-         Програма оздоровлення та відпочинку дітей та розвитку молодіжної політики Вижницької територіальної громади на 2017-2020 роки в сумі 200 000 грн.

-         Програма розвитку культури міста Вижниця на 2016 - 2018 роки в сумі 40 000 грн.

-         Програма реформування житлово - комунального господарства по Вижницькій  ОТГ в сумі 1 080 000 грн.

-         Програма підтримки діяльності міської організації ветеранів, пенсіонерів України по Вижницькій об’єднаній громаді в сумі 10 000 грн.

 

Бюджет розвитку міського бюджету

Загальний обсяг бюджету розвитку міського бюджету складає 4 100 000 гривень з них : 3900 000 грн. передача коштів із загального фонду до спеціального фонду ( кошти бюджету розвитку) та 160 000грн. – надходження коштів із продажу земельних ділянок Вижницької ОТГ та 40 000 грн. – надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту. Зазначені кошти упродовж року будуть спрямовані: на капітальні видатки бюджету розвитку Вижницької територіальної  громади , згідно додатку № 9 «Перелік об’єктів будівництва, капітального ремонту та реконструкції, які плануються фінасувати»  у 2018 році.

         На виконання частини четвертої статті 21 Бюджетного кодексу України фінансовим відділом міської  ради з метою запровадження середньострокового бюджетного планування розроблено Прогноз міського бюджету на 2019-2020 роки, що додається.  

 

               Мережа , штати та контингент бюджетних установ

 

У 2018 році у зведеному бюджеті Вижницької ОТГ передбачено утримання органів місцевого самоврядування в загальній кількості 1.

По органах місцевого самоврядування станом  на 01.01.2018 року штатна чисельність  на початок року становить 63 осіб, на кінець року – 84 шт.од., у зв’язку з вакансіями шт.од. в кількості 21.

Штатна чисельність працівників апарату згідно штатного розпису складає 84 шт.од., фактично зайняті   63 чоловік з них :

посадових осіб - 48

в тому числі :

голова ради – 1

заступник голови ради – 1

секретар ради – 1

старост – 6

керівники самостійних підрозділів – 11

іншого персоналу - 15

 

         По установах освіти кількість установ складає 19 в тому числі:

9 загальноосвітніх шкіл

7 дошкільних навчальних закладів

3 школи естетичного виховання дітей

Кількість штатних посад педагогічного та адміністративно господарського персоналу складає 428 посад та інших працівників 236 шт.од., фонд оплати праці складає – 53 877 785 грн.

У Вижницькій ОТГ протягом 2018 року є 9 загальноосвітніх шкіл, з них: 3 – неповні середні ( дев’ятирічки); 6 – середніх; 131 – клас, 2510 учнів.

Із загальної кількості закладів 1 навчально-виховний комплекс, в якому функціонують 2 групи в яких буде утримуватись 41 дитина дошкільного віку. Діто-дні  відвідування дітьми дошкільного віку навчально – виховного комплексу складає 5,7 тис., витрати на харчування дітей дошкільного віку склали 120 000 грн. ( в т.ч за рахунок батьківської плати 12000 грн.)

Із загальної кількості учнів в середньому на рік планується 783 дитини , з них 378 учнів які будуть харчуватися безкоштовно відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 р.№ 856 ( включаючи учнів 1-4 класів). Вартість харчування одного учня в день складе 15,00грн.

Харчування учнів в загальноосвітніх навчальних закладах заплановано  відповідно до діючих нормативних актів в 2017 році, зокрема до постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 р. N 856 “Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах ” із змінами діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", до постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 р. N 116 “Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість ”, згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

 

На території Вижницької ОТГ протягом року функціонуватиме 7 дитячих дошкільних закладів, 31 група, в тому числі з 9 годинним розпорядком роботи - 4 ,  із 10,5 годинним розпорядком роботи – 26, та 12-ти годинним – 1

Середньорічна  кількість дітей 850. На харчування передбачено  всього 2 088 376 грн., з них по загальному фонду – 985 000грн., та по спеціальному фонду батьківська плата 1 103 376 грн. Діто-дні відвідування дітьми дитячих дошкільних закладів 140,1 тис. Видатки на харчування однієї дитини в день в середньому на рік становить 15,00 грн.

Штатна чисельність на початок року та на кінець  складає 163 шт.од.,  із них ставки педагогічних працівників - 71 та 92 шт.од – іншого персоналу.

 

       Кількість штатних одиниць на початок та  кінець року по загальноосвітніх закладах освіти складатиме 443 шт. од., в т.ч. 309 - педставки, інших працівників 134.

Протягом 2018 року будуть діяти 3 школи естетичного виховання дітей, кількість класів – 37, кількість учнів на початок року  складає – 432 .

Штатна чисельність працівників на початок та на кінець року складе 58 одиниць в тому числі – 48 педагогічного персоналу та 10 – іншого персоналу ( з них 4 шт. од. педагогічного персоналу за рахунок плати за навчання) Кількість учнів які звільняються від сплати за навчання -149.

 

У 2018 році делеговано повноваження по ОХОРОНІ ЗДОРОВЯ Вижницькому районному бюджету для головного розпорядника коштів «Відділ охорони здоровя»

 

У 2017 році передбачено утримання 20 установ культури.

Кількість штатних одиниць працівників бібліотечної сфери  на  початок та на кінець року  складає 9 одиниць.Число читачів протягом 2018 року складатиме 5,43 тис. чол., кількість книговидач  97,51 тис. екземплярів.

Кількість клубних установ громади складе 10 установ. Кількість штатних одиниць працівників клубних закладів на початок року та  на кінець року складатиме 14.

Протягом 2018 року передбачається загальна кількість відвідувачів 13000.

Кількість штатних одиниць працівників по інших культурно освітніх закладах у 2018 році складатиме 2 штатні одиниці . Середньомісячна заробітна плата  одного працівника в місяць складатиме 3723 грн. По КЕКВ 2282 “Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку ’’ передбачено кошти  по загальному фонду в сумі 40 000 грн. Планується проведення  заходів, а саме: проведення  фестивалів  народної творчості ’’ Калинові обереги ’’.

Заклади культури в повному обсязі забезпечені фондом оплати праці.

 

Кількість  спортивних  клубів

У 2018 році передбачено утримання 1 установи із чисельністю з 1 січня 2018 року - 4 штатні одиниці в т.ч. 1 керівника стадіону та 3 інструкторів по спорту  з фондом оплати праці 184 000 грн. В клубі  буде займатися 100 вихованців . Загальна сума видатків на утримання   клубу складає 396 200 гривень. 

 

Протягом 2018 року планується оздоровити 70 дітей Вижницької ОТГ , видатки загального фонду передбачені в сумі 200 000 грн. ( придбання 70 путівок – 1 путівка  2857 грн. (оздоровлення дітей з малозабезпечених сімей, дітей сиріт, дітей воїнів АТО).