Сьогодні, 05 грудня о 14.30 у м.Вижниці в приміщенні кінотеатру буде проводитись громадське обговорення Стратегії розвитку Вижницької громади

Сьогодні, 05 грудня о 14.30 у м.Вижниці в приміщенні кінотеатру буде проводитись громадське обговорення Стратегії розвитку Вижницької громади за участі міського голови Олексія Георгійовича Чепіля, заступника міського голови Сергія Омеляновича Колотила, депутатів міської ради, членів виконавчого комітету міської ради та ініціативних жителів громади.

Просимо бажаючих взяти участь в даних обговореннях.


 Стратегія розвитку
Вижницької громади
до 2027 року

2017 рік
Зміст
1. ВСТУП   
2.  МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОПИС ПРОЦЕСУ РОБОТИ    6
3.    КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ    9
4. ГОЛОВНІ ЧИННИКИ СТРАТЕГІЧНОГО ВИБОРУ    11
4.1. Деякі прогнози розвитку Вижницької громади до 2020 р. …………………………….11
4.2. Сценарії розвитку Вижницької громади    13
4.3. Стратегічне бачення розвитку Вижницької громади    14
4.4. SWOT/TOWS-аналіз Вижницької громади    15
4.5. Висновки та ідентифікація пріоритетів  розвитку     24
5. СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ    25
6. ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ    34
Часові рамки і засоби реалізації    34
Припущення та ризики    40
Рекомендації    40
7. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ, МОНІТОРИНГУ ТА ОНОВЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ    42
Управління процесом реалізації стратегії    42
Процедура моніторингу стратегії    43


 

 

1.    ВСТУП

Процес децентралізації влади, що розпочався в Україні у 2014 р., призвів до утворення 14 вересня 2016 року Вижницької міської об’єднаної територіальної громади.
Спроможні об‘єднані територіальні громади (далі ОТГ) повинні стати базовим елементом ефективної системи влади в Україні. На етапі створення громада зустрілася з багатьма викликами, серед яких є:
відсутність загальноприйнятих пріоритетів щодо забезпечення надання базових послуг мешканцям ОТГ. Кожен орган місцевого самоврядування, який увійшов до складу ОТГ, до об‘єднання мав власні пріоритети розвитку та власну систему цінностей щодо управління ресурсами. Після об‘єднання ці пріоритети, очевидно мають бути переглянуті та мають бути вироблені .    ВСТУП

Процес децентралізації влади, що розпочався в Україні у 2014 р., призвів до утворення 14 вересня 2016 року Вижницької міської об’єднаної територіальної громади.
Спропідходи до управління «об‘єднаними» ресурсами.
потреба ефективного управління новими земельними, інвестиційними, фінансовими та бюджетними ресурсами, які стали доступними для ОТГ і можуть бути використані для розвитку,
збільшення кількості зацікавлених сторін, з якими потрібно узгоджувати прийняття рішень у межах ОТГ.
У більш широкому контексті Вижницька громада повинна ефективно відповідати зовнішнім викликам, таким як глобалізація економіки, підвищення мобільності трудових ресурсів та пов‘язаний з цим ріст безробіття, посилення міжнародної конкуренції за інвестиції та розвиткові ресурси.
Відповіддю на ці та деякі інші виклики може стати перспективне (середньо- та довгострокове) планування ОТГ. У цьому контексті важливим є не тільки (і не стільки) результат (планувальний документ), скільки сам процес його створення за участі широкого кола зацікавлених сторін – представників різних населених пунктів, різних підприємств, установ та організацій, різних політичних поглядів.
Під час дискусій, що відбувалися у процесі стратегування Вижницької ОТГ було визначено, що стратегія розробляється на термін до 2027 року із можливим корегуванням після прийняття Державної стратегії регіонального розвитку та Стратегії розвитку Чернівецької області до 2027 року у 2020-2021 рр.

2. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОПИС ПРОЦЕСУ РОБОТИ

Підготовка стратегічного плану відбувалася у відповідності до методології, розробленої Проектом Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» та Інститутом громадянського суспільства (м. Київ).
Методологія розглядає сталість  (сталий розвиток) і соціальну інтеграцію як основні принципи місцевого розвитку, - як це викладено в таблиці.
Принципи місцевого розвитку
 
Відповідальне управління навколишнім середовищем та раціональним використанням природних ресурсів    Здорова і справедлива громади      
покращення обізнаності щодо обмежених природних ресурсів та небезпеки для середовища проживання
поліпшення середовища проживання, важливі природні ресурси зберігаються для майбутніх поколінь    забезпечення різних потреб усіх громадян через сприяння особистому благополуччю та соціальній інтеграції
Забезпечення рівних шансів для всіх      
Стала економіка    Практика належного управління      
створення сильної, динамічної і сталої економіки, яка забезпечує процвітання
створення  рівних економічних можливостей для всіх. Екологічні втрати компенсують ті,  хто їх спричиняє.  Ефективне використання ресурсів стимулюється    постійне вдосконалення ефективного управління із залученням творчості та енергії громадян     

Залучення широкого кола громадян до творення стратегічного плану розвитку ОТГ дозволяє, ідентифікувати та знайти прийнятні шляхи усунення проблем громади, забезпечити налагодження діалогу між громадськістю та владою. При цьому однією з основних складових процесу планування  є обов’язкова участь у ньому усіх активних та зацікавлених представників громади. Розроблена таким чином  стратегія відображає інтереси усіх громадян, а тому сприймається громадою як «своя». Створений разом з громадою стратегічний план незалежно від особистісних якостей керівників, або політичної ситуації спрямовується на покращення стандартів життя, зміцнення місцевої демократії, виховання суспільно-активних громадян – патріотів своєї громади.
Рішенням виконкому Вижницької міської ради від 20 березня 2017 р. № 02-02/40 була сформована Робоча група з підготовки Стратегії розвитку Вижницької міської об’єднаної територіальної громади.
Учасники Робочої групи з підготовки Стратегії
 
Чепіль
Олексій Георгійович    міський голова, голова робочої групи      
Колотило
Сергій Омелянович    заступник міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради, заступник голови робочої групи      
Грушко
Олексій Олександрович    експерт з регіонального розвитку Чернівецького ЦРМС      
Чміль
Олена Сергіївна    в. о. начальника відділу правового забезпечення, організаційно-кадрової роботи та зв’язку з громадскістю      
Павлюк
Алла Валеріївна        начальник відділу земельних ресурсів, комунальної власності та охорони навколишнього природного середовища      
Загул
Олена Тодорівна    начальник відділу фінансів та аудиту
      
Гакман
Юрій Володимирович    в. о. начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, транспорту та інфраструктури      
Настюк
Василь Васильович    начальник відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва      
Білич
Олена Петрівна    в. о. начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності      
Ордіна
Людмила Вікторівна    начальник відділу економіки, підприємництва та промисловості, інвестицій, туризму та міжнародних відносин      
Роман
Андрій Іванович    головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, транспорту та інфраструктури      
Труфин
Тарас Дмитрович    голова постійної комісії міської ради з питань регламенту,  забезпечення законності, протидії корупції,  депутатської діяльності та етики (за згодою)      
Акришора
Олена Порфирівна    голова постійної комісії міської ради з питань планування бюджету і фінансів, соціально-економічного розвитку територіальної громади (за згодою)      
Гаврилюк
Роман Миколайович    голова постійної комісії міської ради з питань соціального, побутового і торгівельного обслуговування населення,
комунальної власності та приватизації, промисловості і підприємницької діяльності (за згодою)      
Гакман
Віталій Дмитрович    голова постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, медицини, роботи з молоддю, фізкультури, спорту та туризму (за згодою)      
Горюк
Лілія Іванівна    голова постійної комісії міської ради з питань сільськогосподарського виробництва, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (за згодою)      
Додяк
Микола Мирославович     депутат Вижницької міської ради      
Гакман
Степан Олексійович    депутат Вижницької міської ради      
Штефюк
Наталія Іванівна                     депутат Вижницької міської ради      
Дутчак
Микола Юрійович    депутат Вижницької міської ради      
Демчук
Василь Миколайович    депутат Вижницької міської ради      
Колотило
Світлана Василівна    депутат Вижницької міської ради      
Гловацька
Олена Павлівна    депутат Вижницької міської ради      
Ватрич
Іван Михайлович    депутат Вижницької міської ради      
Єрема
Роман Іванович    депутат Вижницької міської ради      
Бельмега
Тетяна Тарасівна    депутат Вижницької міської ради      
Валявський
Володимир Георгійович    депутат Вижницької міської ради      
Стринадко
Ілля Тодорович    депутат Вижницької міської ради      
Лучик
Юрій Костянтинович    депутат Вижницької міської ради      
Марковський
Олександр Іванович    депутат Вижницької міської ради      
Машкевич
Богдан Адамович
    депутат Вижницької міської ради      
Ткачук
Сергій Миколайович    депутат Вижницької міської ради      
Андрійчук
Данна Дмитрівна    депутат Вижницької міської ради      
Ткачук
Василь Миколайович    депутат Вижницької міської ради      
Клим
Олександр Іванович    депутат Вижницької міської ради      
Нікітіна
Марія Олександрівна    депутат Вижницької міської ради      
Романюк
Іван Ілліч    депутат Вижницької міської ради      
Чорней
Михайло Васильович    депутат обласної ради      
Митринюк
Федір Володимирович    головний лікар КУ «Вижницька ЦРЛ»      
Григоряк
Ольга Іванівна    житель с. Іспас      
Нестерюк
Марія Григорівна    житель с. Багна      
Чокан
Сергій Іванович    керівник  ГО «Європейська Черешенька»      
Вовк
Ярослав Іванович    житель с. Мілієве      
Фрацевір
Віра Анатоліївна    житель с. Мілієве      
Клим
Володимир Ілліч    житель с. Виженка      
Прощук
Василь Миколайович    в. о. старости села Багна      
Савчукевич
Василь Петрович    в. о. старости села Виженка      
Гордійчук
Олексій Танасійович    в. о. старости сіл Іспас, Майдан      
Гафюк
Володимир Георгійович    в. о. старости сіл Мілієве, Кибаки, Середній Майдан
      
Шевчук
Микола Онуфрійович    в. о. старости села Черешенька      
Томко
Дмитро Георгійович    в. о. старости села Чорногузи      
Мацюк
Людмила Ярославівна    керівник  ГО «Волонтери Вижниччини», член виконкому, житель с. Чорногузи      
Слободян
Василь Степанович    головний інженер МП «Злагода-1»      
Коваль
Юрій Миколайович    директор ПП «Ковалі», член виконкому      
Чолан
Іван Орестович    приватний підприємець м.Вижниця, власник бази відпочинку «Кремениця»      
Таушер
Олександр Михайлович    директор МЦ ФЗН «Спорт для всіх»      
Беспалова
Наталія Степанівна    приватний підприємець, власник кафе «Карпатські барви»      
Додяк
Наталія Михайлівна
    начальник відділу культури инницької районної державної адміністрації, член виконкому      
Закусило
Іван Петрович    член виконкому      
Стратійчук
Іван Іванович    член виконкому      
Голяк
Світлана Федорівна    член виконкому      
Труфин
Олексій Петрович    член виконкому      
Клим
Валерій Іванович     член виконкому      
Андрюк
Василь Михайлович    житель с. Іспас      
Чепіль
Валентина Василівна    житель с. Виженка      
Шийчук
Ірина Юріївна    житель с. Черешенька      

3 травня 2017 року в приміщенні бібліотеки м. Вижниця відбулося перше засідання членів Робочої групи, під час якого були проведені:
обгрунтування необхідності стратегічного планування розвитку Вижницької громади,
презентація та обговорення методології стратегічного планування сталого розвитку,
обговорення етапів стратегічного планування та їхнього орієнтовного календарного плану,
презентація та обговорення процесу здійснення стратегічного аналізу та соцеконом аналізу стану розвитку громади.

Після першого засідання розпочалося проведення соціально-економічного аналізу, який включав у себе:
дослідження основних тенденцій соціально-економічного розвитку сукупності населених пунктів Вижницької ОТГ за попередній період, дослідження оточення (зовнішнього середовища) та оцінка можливостей розвитку громади,
проведення літом 2017 року опитування 168 мешканців та 29 представників бізнесу.

20 вересня 2017 року в приміщенні бібліотеки м. Вижниця відбулося друге засідання членів Робочої групи, під час якого були проведені:
презентація та обговорення результатів стратегічного аналізу громади,
формулювання та обговорення прогнозів та сценаріїв розвитку громади,
формулювання стратегічного бачення,
проведення SWOT-аналізу – ідентифікація факторів SWOT.
На основі напрацювань засідання Робочої групи був розроблений проект SWOT-матриці – проведений аналіз взаємозв’язків факторів SWOT через матрицю SWOT/TOWS та підготовлені базові аналітичні висновки щодо порівняльних переваг, викликів та ризиків розвитку Вижницької громади.

31 жовтня 2017 року в приміщенні бібліотеки м. Вижниця відбулося третє засідання членів Робочої групи, під час якого були проведені:
визначення стратегічних, операційних цілей та завдань стратегії,
оголошення про підготовку технічних завдань на проекти розвитку, які відповідають завданням Стратегії.

Упродовж грудня 2017 року планується завершити збір та опрацювання технічних завдань на проекти розвитку, які відповідають завданням Стратегії, після чого у січні 2018 року будуть проведені  відбір та корегування технічних завдань на проекти розвитку для плану реалізації Стратегії.

Усі засідання Робочої групи проводилися у відкритому режимі, тому усі бажаючі мали можливість брати участь в розробці Стратегії. Координували роботу та забезпечували технічний супровід розробки Стратегії заступник Вижницького міського голови Колотило С.О. та начальник відділу економіки, підприємництва та промисловості, інвестицій, туризму та міжнародних відносин Ордіна Л.В. Методичне забезпечення, експертний аналіз даних і результатів досліджень, надання консультаційних послуг з питань стратегічного планування забезпечував радник з регіонального розвитку Чернівецького Центру розвитку місцевого самоврядування Грушко О.О.

3.    КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ

Вижницька міська об’єднана територіальна громада утворена 14 вересня 2016 року в рамках адміністративно-територіальної реформи 2015 року. До складу громади увійшли населені пункти: м. Вижниця та села Черешенька, Багна, Виженка, Чорногузи, Іспас, Майдан, Мілієве, Кибаки та Середній Майдан з адміністративним центром у м. Вижниця Вижницького району Чернівецької області.

Таблиця 3. Населені пункти Вижницької ОТГ та їх характеристики

 
№    Найменування територіальних громад та населених пунктів, що входять до їх складу, із зазначенням адміністративного статусу    Чисельність населення станом на 01.01.2017    Відстань до адміністративного центру територіальної громади, км      
    Вижницька міська рада               
1    м. Вижниця    4450          
    Виженська сільська рада              
2    с. Виженка    1443    5      
    Багнянська сільська рада              
3    с. Багна    1300    7      
    Чорногузівська сільська рада              
4    с. Чорногузи    2950    4      
    Іспаська сільська рада        10      
5    с. Іспас    4915          
6    с. Майдан    225          
    Міліївська сільська рада        12      
7    с. Мілієве    2579          
8    с. Кибаки    600          
9    с. Середній Майдан    231          
    Черешенська сільська рада              
10    с. Черешенька     1212    13     

 
Вижницька міська територіальна громада розташована на заході Чернівецької області у передгір’ї Карпат по течії річок Черемош та Виженка та межує на заході з Путильським районом Чернівецької області, на півночі з Косівським районом Івано-Франківської області, на сході з с. Банилів Вижницького району, на півдні з с. Лопушна Д.Шепітської сільської ради Вижницького району та Національним природним парком «Вижницький».
ОТГ займає площу 185,592 кв. кілометрів, з населенням 20005 мешканців, у тому числі сільського населення 15455 осіб.


Рис.1. Мапа Вижницької об’єднаної територіальної громади

Місто Вижниця розташоване на межі Чернівецької та Івано-Франківської областей, на річках Черемош та Виженка, в межах Вижницької улоговини. Офіційною датою заснування Вижниці є 1501 рік. У місті знаходиться низка визначних архітектурних пам’яток, на його території функціонує центральна районна лікарня, 3 загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів, в тому числі Вижницька гімназія та школа-інтернат ім. Н. Яремчука, також функціонують 2 дошкільних навчальних заклади, Вижницька школа мистецтв, Вижницька художня школа, Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В. Шкрібляка, інші заклади культури, спорту та об’єкти культового призначення. Найбільші промислові підприємства: ПАТ «Вижницький ДОК», ПП «Ковалі», ТОВ ВПК «Черемош» та інші. На території міста функціонують 117 закладів торгівлі, 19 закладів харчування, 1 ринок, 34 об’єкти побуту, 2 АЗС.
с. Багна. Площа населеного пункту 1752 га, з них займають ліси – 793,2 га, сільськогосподарські угіддя – 748,66 га, водні ресурси – 20,8 га. Мережа шляхів автомобільного значення складає 29,62 км. На території села Багна функціонує поштове відділення, будинок культури, бібліотека, 2 туристичні об’єкти. На території села функціонують 6 закладів торгівлі, 1 заклад харчування.
с. Виженка – центр зеленого туризму Буковини. Площа населеного пункту 3277 га, з них займають сільськогосподарські угіддя – 457,97 га, рілля – 51 га, багаторічні насадження – 48 га, сіножаті – 323,3642 га, пасовища – 35,6258 га, ліси та інші лісовкриті площі – 2701,70 га,  всього земель в межах населеного пункту – 307,2 га, дороги – 6 га. На території села Виженка функціонують туристичні заклади відпочинку, пансіонат з лікуванням матері та дитини «Зелені пагорби», заклади освіти, відділення зв’язку, культові об’єкти. На території села функціонують 11 закладів торгівлі та  1 заклад харчування.
Села Іспас та Майдан – 2 населених пункти, загальна площа земель яких становить 5361 га, протяжність доріг всього складає – 50,7 км, в тому числі з гравійним покриттям – 47,84 км, з асфальтованим покриттям – 2,86 км, тротуари – 0,6 км, мости – 6 шт. На території сіл функціонують заклади освіти та культури, заклади відпочинку, культові об’єкти, діють комунальне підприємство, аптеки, пошта, банківські установи, широко розвинена мережа роздрібної торгівлі. На території громади знаходиться Майдан-Іспаське родовище піщано-гравійної сировини – одне з найбільших в Україні. Традиційні народні промисли на території громади – виготовлення малярних щіток, виготовлення виробів з пластмаси, лозоплетіння, художня вишивка. Найбільші промислові підприємства -  Іспаська філія «Клесівський кар’єр нерудних копалин «Технобуд», ТОВ «Форест сервіс», МПП «Конкурент» та інші. На території сіл функціонують 50 закладів торгівлі, 5 закладів харчування,  4 об’єкти побуту, 1 АЗС.
Села Мілієве, Кибаки та Середній Майдан – три населених пункти, загальна площа земель яких становить 3244 га, в тому числі для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд – 258 га, для ведення особистого селянського господарства – 415 га, для ведення товарного виробництва – 187 га. На території сіл функціонують заклади освіти та культури, дитячої та юнацької творчості, заклади відпочинку, медичні заклади, культові об’єкти, пошта. Традиційні народні промисли: лозоплетіння, вироби з дерева, сувенірні вироби. Найбільші промислові підприємства ТОВ «Вижницька біопаливна компанія», ТОВ «Мілієве-брикет», ТОВ «Енерго-зберігаючий альянс 2014» та інші. На території сіл функціонують 21 заклад торгівлі, 4 заклади харчування,  1 об’єкт побуту.
с. Черешенька. Загальна площа земель складає 2110 га, На території села функціонують пошта, заклади  освіти та культури, медичний заклад, культові об’єкти, а також діють 10 закладів роздрібної торгівлі та 4 об’єкти ресторанного господарства. Традиційні народні промисли – вишивка.
с. Чорногузи. Загальна площа земель становить, 1913 га, протяжність доріг комунальної та державної власності – 32,43 км, та 3,0 км відповідно. На території села функціонують пошта, заклади  освіти та культури, заклади відпочинку, ветеринарна лікарня, культові об’єкти, 15 об’єктів роздрібної торгівлі, 4 заклади громадського харчування, фермерські господарства. Традиційні народні промисли – вишивка. Найбільше промислове підприємство ТзОВ «Компанія «Пелет-Групеко».
Економічна база об’єднаної територіальної громади Вижниці формується за рахунок підприємств/установ, що представляють різні види економічної діяльності: від туристично-відпочинкової та сільського господарства (діє 24 с/г-формування) й до об’єктів промисловості. Як наслідок, зайнятість місцевого населення, в значній мірі, пов’язана саме із місцевою економікою.
Завдяки розташуванню у передгір’ї Карпат, відсутністю джерел забруднень та значному історико-культурному спадку Вижницька громада має величезний потенціал для розвитку туризму. На території Вижницької міської ради є об'єкт природно-заповідного фонду - "Вижницький національний природний парк", що має загальнодержавне значення, а також низку пам'яток архітектури, культових споруд. Серед них: Св. Дмитрівська церква (ХІХ ст.), Св.Михайлівська церква (кін. ХІХ ст.), Петропавлівський костел (ХІХ ст.), вокзал станції Вижниця (приміщення австрійських часів), Вижницька ратуша (будинок міської ради, поч. ХХ ст.), головна синагога (районний будинок народної творчості та дозвілля). На початку ХХ століття 90% населення м. Вижниця становили евреї та місто сформувалося як один зі світових центрів хасидізму.
Гордістю громади є Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В. Шкрібляка, заснований в 1905 році, випускники якого стали членами спілки художників. На території міської ради функціонують музеї-садиба Народного артиста України Назарія Яремчука, Вижницький краєзнавчий музей, музей сакрального мистецтва, світлиця заслуженого майстра народної творчості України О. Гасюк, Будинок художника, літературна світлиця, музей поета Д. Загула с. Мілієве.
У Вижниці проводиться ряд різноманітних заходів щодо відзначення державних і релігійних свят, знаменних дат, вшанування знаних людей краю. Серед них фестивалі та жанрові огляди-конкурси: «Найбільша коляда в найменшому місті», «Зима в Карпатах» (м. Вижниця), «Перлина Черемошу» (м. Вижниця), «Небилиці в Багні» (с. Багна), «Зачарований легінь» (м. Вижниця), «Калинові обереги» (с. Іспас), «Джерело любові» (м. Вижниця),  «Буковинська театральна весна» та інші. У 1996 році у Вижниці започатковано Перший фестиваль української народної пісні імені народного артиста України Н. Яремчука, а також міжнародний футбольний турнір його імені.
На території Вижницької громади розвідано п’ять джерел мінеральної води:
Джерело «Лужки» низхідного типу в однойменному урочищі, правий берег р. Виженка, територія Національного природного парку «Вижницький».
Джерело «Черешенька», територія села Черешенька.
Низхідне джерело №1, територія села Виженка.
Джерело мінеральної води с. Іспас.
Джерело мінеральної води м. Вижниця (околиця Рівня).