З метою обізнаності субєктів господарювання пропонуємо вашій увазі інформацію про відповідальність роботодавця за порушення у сфері праці

 

             З метою захисту трудових і економічних прав громадян, активізації роботи щодо легалізації трудових відносин між роботодавцями і найманими працівниками та  вирішення економічних і соціальних проблем посадовими особами Вижницької міської ради проводиться роз’яснювальна робота з суб’єктами господарювання, які здійснюють свою діяльність на території Вижницької міської територіальної громади про додержання законодавства до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів від 26.04.2017 року №295 «Про деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України  та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

                                     З метою обізнаності субєктів господарювання пропонуємо вашій увазі інформацію про відповідальність роботодавця за порушення у сфері праці   з 01.01.2018

Порушення

Розмір штрафу

Грошовий вираз штрафу, грн.

Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків (абз. 2 ч. 2 ст. 265 КЗпП)

у 30-кратному розмірі МЗП*, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

96 000

Порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі (абз. 3 ч. 2 ст. 265 КЗпП)

у трикратному розмірі МЗП

9 600

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (абз. 4 ч. 2 ст. 265 КЗпП)

у 10-кратному розмірі МЗП за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

32 000

Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII, «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12.12.1991 № 1975-XII, «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-XII (абз. 5 ч. 2 ст. 265 КЗпП)

у 10-кратному розмірі МЗП за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

32 000

Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні (абз. 6 ч. 2 ст. 265)

у трикратному розмірі МЗП, встановленої законом на момент виявлення порушення

9 600

Вчинення дій, передбачених абз. 6 ч. 2 ст. 265 КЗпП, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абз. 2 ч. 2 ст. 265 (недопущення до проведення перевірки з питань фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків, створення перешкод у проведенні перевірки) (абз. 7 ч. 2 ст. 265 КЗпП)

у 100-кратному розмірі МЗП

320 000

Порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами 2-7 ч. 2 ст. 265 КЗпП (абз. 8 ч. 2 ст. 265 КЗпП)

в однократному розмірі МЗП

3200