Безперешкодно, не повідомляючи!

 

Головними пріоритетами інспекторів праці є профілактична робота й консультування роботодавців.

Роботодавець може сам звернутися до інспекторів Держпраці для проведення аналізу дотримання ним законодавства про працю або для надання рекомендацій щодо його застосування.

Водночас, інспектори праці здійснюють контроль за дотриманням трудового законодавства в Україні. При цьому інспектори мають контрольні повноваження, які підтверджують службовими посвідченнями встановленої форми.

Нові форми та правила контролю за дотриманням законодавства про працю визначає Постанова КМУ від 26 квітня 2017 року №295 «Деякі питання реалізації ст. 259 Кодексу законів про працю України та ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».  Згідно з документом, такий контроль здійснюється інспекторами праці (посадовими особами Держпраці, її територіальних органів та органів місцевого самоврядування) у формі проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань. Контролюючі повноваження інспектора праці підтверджуються службовим посвідченням встановленої Мінсоцполітики форми, що видається Держпраці. Про проведення інспекційного відвідування інспектор праці повідомляє об’єкту відвідування, однак, не вказано як і коли інспектор повинен повідомити про своє рішення, тому в разі повідомлення інспектора про перевірку безпосередньо перед її початком, стоячи у дверях, вважатиметься належним виконанням свого обов’язку.

Крім того, слід звернути увагу роботодавців, що за пунктом 11 вищезазначеної постанови інспектори праці за наявності службового посвідчення безперешкодно та без попереднього повідомлення мають право:

- під час проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин, самостійно і в будь-яку годину доби проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця;

- ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, що містять інформацію з питань, які є предметом інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, отримувати їх завірені копії або витяги;

- наодинці чи у присутності свідків ставити керівнику або працівникам запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати усні або письмові пояснення;

- за наявності ознак кримінального правопорушення або створення загрози безпеці інспектора праці, залучати працівників правоохоронних органів;

- вимагати надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;

- фіксувати проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин засобами аудіо-, фото- та відеотехніки.

Винесена в межах повноважень вимога інспектора праці про надання об’єктом відвідування для ознайомлення документів або їх копій чи витягів з документів, пояснень, доступу до приміщень, організації робочого місця є обов’язковою для виконання. (Пункт 12 Постанови від 26.04.2017  року  №295).

 

 

Спеціаліст І категорії відділу правового

забезпечення, організаційно-кадрової роботи

та зв’язку з громадкістю Вижницької міської ради.                             В.С.Осташек