Вижницька міська громада
Чернівецька область, Вижницький район
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Кординаційна рада ВПО

Фото без опису

                                У   К  Р  А  Ї  Н  А                                    

    Вижницька   міська   рада

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т            

     Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я №- 02-____/ ______

 

 

____.03.2023 року 

 

Про створення Координаційної ради

з питань внутрішньо переміщених

осіб при Вижницькій міській раді.

 

 

 

 

Керуючись статтями 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законом України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», із змінами та доповненнями та  з  метою вирішення питань пов’язаних із реалізацією державної політики у сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб:

1. Створити Координаційну раду з питань внутрішньо переміщених осіб при Вижницькій міській раді.

2. Затвердити Положення про Координаційну ради з питань внутрішньо переміщених осіб при  Вижницькій міській    раді (додаток 1).

3. Затвердити склад Координаційної ради з питань внутрішньо переміщених осіб при  Вижницькій міській раді (додаток 2).

4. Розпорядження міського голови від 25.01.2023  року № 02-05/21 «Про склад Координаційної ради з питань внутрішньо переміщених осіб при виконавчому комітеті Вижницької міської ради» вважати таким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Міський голова                                                                  Олексій ЧЕПІЛЬ

 

   Додаток 1 до розпорядження

голови Вижницької міської ради

                                                                                                                              від ____________ № __________

 

 

                                                          

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Координаційну раду з питань внутрішньо переміщених осіб при  Вижницької міської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Координаційна рада з питань внутрішньо переміщених осіб при   Вижницькій міській раді (далі − Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом, утвореним з метою вирішення питань, пов'язаних із реалізацією державної політики у сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб, підтримки та захисту релокованого бізнесу на території Вижницької  міської територіальної громади.

1.2. У своїй діяльності Координаційна рада керується Конституцією і законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Вижницької міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативно правовими актами.

1.3. Діяльність Координаційної ради ґрунтується на принципах верховенства права, законності, гласності, прозорості, колегіальності, інклюзивності та рівності.

2. Мета та завдання Координаційної ради

2.1. Метою діяльності Координаційної ради є сприяння вирішенню питань, пов'язаних із реалізацією державної політики у сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб, підтримка та захист суб’єктів підприємництва, які перемістилися на територію  Вижницької міської територіальної громади.

2.2. До завдань Координаційної ради належать:

2.2.1. Налагодження співпраці  Вижницької міської ради, її виконавчого комітету та інших виконавчих органів міської ради з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, громадськими об'єднаннями, міжнародними та науковими організаціями, засобами масової інформації, іншими інститутами громадянського суспільства з питань захисту прав внутрішньо переміщених осіб.

2.2.2. Залучення внутрішньо переміщених осіб, зокрема представників вразливих груп із числа внутрішньо переміщених осіб, до вирішення проблемних питань у сфері захисту їхніх прав та законних інтересів.

2.2.3. Сприяння залученню внутрішньо переміщених осіб до участі у робочих групах, комісіях тощо для розробки та виконання місцевих програм                                                      

у сфері соціального захисту, зайнятості населення, забезпечення їхніх житлових та майнових прав.

2.2.4. Сприяння реалізації Керівних принципів ООН з питань внутрішнього переміщення, а саме щодо забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб на свободу зборів, участі на рівних засадах у справах громади.

2.2.5. Сприяння співпраці органів місцевого самоврядування, представників громадських організацій та їх об’єднань, міжнародних та наукових організацій, засобів масової інформації, інших інститутів громадянського суспільства з питань реалізації державної політики у сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб.

2.2.6. Сприяння залученню вразливих груп внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок військової агресії російської федерації проти України (жінок, національних меншин, осіб з інвалідністю тощо), до процесу ухвалення рішень.

2.2.7. Застосування принципів конфліктної та гендерної чутливості в процесі розробки та реалізації політики на місцевому рівні задля розвитку соціальної згуртованості, зменшення напруги та ризиків виникнення конфліктів між приймаючою громадою та внутрішньо переміщеними особами.

2.2.8. Організаційна, методична, консультативна підтримка та захист суб’єктів господарювання, які перемістили на територію Вижницької міської територіальної громади свої виробничі потужності, працівників та інші активи; надання Вижницькій міській раді її виконавчому комітету пропозицій та рекомендацій по створенню місцевих програм підтримки внутрішньо переміщеного бізнесу.

2.2.9. Підготовка експертних пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів з питань формування та реалізації державної, регіональної та місцевої політики у сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб. Проведення моніторингу за реалізацією вищевказаних питань на території  Вижницької міської територіальної громади.

3. Повноваження Координаційної ради

3.1. Розроблення пропозицій, рекомендацій щодо вирішення проблемних питань, пов'язаних із реалізацією державної політики у сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб на території  Вижницької міської територіальної громади.

3.2. Подання пропозицій, рекомендацій, розроблених за результатами своєї роботи, Вижницькій міській раді, її виконавчим органам, іншим органам місцевого самоврядування, органам виконавчої влади тощо.                                                           

3.3 Сприяння налагодженню ефективної взаємодії внутрішньо переміщених осіб з Вижницькою міською радою, її виконавчими органами.

3.4. Сприяння соціально-економічній інтеграції внутрішньо переміщених осіб на території  Вижницької міської територіальної громади.

3.5. Сприяння залученню фінансування на виконання програм та заходів, що містять компонент допомоги внутрішньо переміщеним особам.

3.6. Розгляд пропозиції органів місцевого самоврядування, органів державної влади, правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій, громадських організацій з питань, пов'язаних із реалізацією державної політики у сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб на території Вижницької міської територіальної громади.

3.7. Сприяння, в межах своїх повноважень, реалізації прав внутрішньо переміщених осіб на забезпечення житлом, працевлаштування, освіту, медичне обслуговування тощо.

3.8. Співпраця з благодійними та громадськими організаціями щодо захисту прав внутрішньо переміщених осіб.

3.9. Залучення (за згодою) в разі потреби до роботи Координаційної ради представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників підприємств, установ, організацій, а також окремих фахівців (науковців, представників інститутів громадянського суспільства, міжнародних організацій тощо) для підготовки рішень Координаційної ради.

3.10. Отримання, в установленому порядку, від органів місцевого самоврядування, органів державної влади, правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій інформації, що стосується мети та завдань Координаційної ради.

3.11. Координаційна рада інформує в засобах масової інформації про свою діяльність.

3.12. Створює, у разі потреби, постійні та тимчасові робочі групи.

3.13. Організовує публічні заходи (конференції, наради, семінари, тощо).

3.14. Здійснює інші заходи, спрямовані на досягнення своєї мети та виконання завдань.

4. Утворення та склад Координаційної ради

4.1. Координаційна рада діє на підставі Положення про Координаційну раду з питань внутрішньо переміщених осіб при  Вижницькій міській раді, яке затверджується розпорядженням голови Вижницької міської ради.

4.2 Склад Координаційної ради, та зміни до неї затверджується розпорядженням міського голови. 

4.3. До складу Координаційної ради можуть входити громадяни України, яким виповнилось 18 років і які проживають на території Вижницької міської територіальної громади (в тому числі громадяни, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи на території Вижницкої міської територіальної громади, та/або є представниками суб’єктів господарювання, що перемістилися на територію вказаної громади внаслідок військової агресії російської федерації проти України та сплачують податки до бюджету Вижницької міської територіальної громади, та/або є представниками місцевих, регіональних чи національних громадських організацій, які реалізують проєкти у сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб.

До складу Координаційної ради можуть входити  Вижницький міський голова, його заступник, депутати міської ради та інші посадові особи виконавчих органів міської ради, яких делеговано до її складу.

         4.4. Чисельність внутрішньо  переміщених  осіб у складі Ради  повинно становити  не менше як 25 відсотків  від затвердженого кількісного складу членів Ради.                    

4.5. Громадяни України, які проживають на території Вижницької міської територіальної громади (в тому числі громадяни, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи на території Вижницької міської територіальної громади) подають в  Вижницьку міську раду  заяву в довільній формі про прийняття їх до складу Координаційної ради.

Громадські організації, суб’єкти господарювання делегують своїх представників до складу Координаційної ради.

Посадові особи міської ради її виконавчих органів, депутати міської ради за їх згодою, можуть бути внесені до складу Координаційної ради в порядку, передбаченому пунктом 4.3. цього Положення.  

4.6. До складу Координаційної ради може бути обрано не більше одного представника від кожної громадської організації або суб’єкта господарювання, який перемістив свій бізнес на територію Вижницької міської територіальної громади та виявив бажання увійти до її складу.

4.7. Строк повноважень складу Координаційної ради становить два роки, але в будь-якому випадку не більше строку повноважень  Вижницької міської ради поточного скликання.

4.8. Дострокове припинення діяльності Координаційної ради здійснюється у разі:

4.8.1. Не проведення засідання на протязі одного кварталу поточного року.

4.8.2. Ухвалення відповідного рішення на її засіданні.

4.8.3. Припинення повноважень  Вижницької міської ради.

4.8.4 Рішення про дострокове припинення діяльності Координаційної ради приймається виконавчим комітетом міської ради.

4.9. Голова Координаційної ради:

4.9.1. Організовує діяльність Координаційної ради.

4.9.2. Організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх   проведення.

     4.9.3. Підписує документи від імені  Координаційної ради.

4.9.4. Представляє Координаційну раду у відносинах із центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

4.9.5.Вносить пропозиції щодо створення тимчасових органів Кординаційної ради.

                                                          

4.10. Секретарем Координаційної ради є посадова особа сектору соціального захисту та надання послуг соціальної підтримки населенню Центру надання адміністративних послуг Вижницької міської ради.

4.11. Секретар Координаційної ради забезпечує ведення діловодства, розв'язує питання матеріально-технічного та інформаційного забезпечення її роботи.

 4.12. Секретар, Координаційної ради:

  4.12.1. Забезпечує підготовку порядку денного засідань Координаційної ради з урахуванням пропозицій її членів.

  4.12.2.  Забезпечує ведення протоколів засідання Координаційної ради, у    триденний строк подає їх на підпис голови.

  4.12.3.  Контролює підготовку питань на засідання Координаційної ради відповідно до проєкту порядку денного;

  4.12.4. Забезпечує оприлюднення рішень Координаційної ради та направлення їх виконавцям.

  4.12.5. Опрацьовує внесені в установленому порядку пропозиції з розв'язання кадрових питань, зокрема, щодо припинення членства у Координаційній раді.

4.12.6.За погодженням з головою Координаційної ради залучає до виконання окремих робіт і завдань членів Громадської ради та інших осіб.

4.12.7.Забезпечує інформування про діяльність Координаційної ради,   створює умови для доступу громадськості до інформації про діяльність ради, виконання її рішень.

4.12.8. Забезпечує ведення діловодства;

4.12.9.Забезпечує взаємодію та листування Координаційної ради з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

4.12.10.Виконує інші функції по забезпеченню діяльності Координаційної ради.

4.13. Робочі групи (у разі їх створення) опікуються вирішенням конкретних питань за для яких їх було створено. Голови робочих груп доповідають головуючому на засіданні Координаційної ради про свою поточну діяльність на кожному її засіданні. У складі Координаційної ради обов’язково створюється робоча група з питань захисту та підтримки внутрішньо переміщеного бізнесу.

4.14. Особи, що входять до складу Координаційної ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.

 

5. Організація роботи Координаційної ради

5.1. Основною організаційною формою роботи Координаційної ради є її засідання, які проводяться у разі потреби.

5.2. Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні Координаційної ради можуть бути внесені головою Координаційної ради, його заступниками та членами Координаційної ради.

5.3. Засідання Координаційної ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її загального складу.

5.4. Рішення Координаційної ради приймається більшістю голосів її складу присутніх на засіданні. Якщо при вирішенні питання голоси членів  Координаційної ради розділились порівну, голос головуючого на засіданні є вирішальним.

5.5. Координаційна рада приймає рішення, які мають рекомендаційний характер.

5.6. Рішення Координаційної ради оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем.

5.7. Документи, протоколи та витяги з протоколів зберігаються у Вижницькій міській раді.

5.8. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює Вижницька міська рада.

6. Прикінцеві положення

6.1. Припинення діяльності Координаційної ради здійснюється на підставі розпорядження міського голови, відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в установленому для його прийняття порядку.

 

 

 

 

Міський голова                                                          Олексій ЧЕПІЛЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Додаток 2 до розпорядження

голови Вижницької міської ради

від ____________ № __________

 

 

 

СКЛАД

Координаційної ради з питань внутрішньо переміщених осіб при Вижницькій міській раді

 

Колотило Сергій Омелянович – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,  голова Координаційної ради;

Романчук Ярослава Ярославівна – спеціаліст І категорії сектору соціального захисту та надання послуг соціальної підтримки населенню Вижницької міської ради, секретар Координаційної ради;

Члени робочої групи:

Сатоніна Катерина Дмитрівна – спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності Вижницької міської ради;

Борошко Світлана Миколаївна – головний спеціаліст відділу документообігу, звітності та комп’ютерно – технічного забезпечення Вижницької міської ради;

Ордіна Людмила Вікторівна – начальник відділу економіки, підприємництва та промисловості, інвестицій, туризму та міжнародних відносин Вижницької міської ради;

Гакман Юрій Володимирович –начальник відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, транспорту та інфраструктури Вижницької міської ради;

Паламарюк Дмитро Георгійович – головний лікар КНП «Центр ПМД» Вижницької міської ради;

Гнатюк Олександр Віталійович – спеціаліст по роботі з громадськістю (СССМ)  Благодійного фонду «Рокада» (за згодою);

Єрема Галина Василівна – керівник ГО «Центр розвитку громади «Ідея. Дія. Результат.» (за згодою);

Майстрюк Ольга Василівна – голова Вижницької організації Товариства Червоного Хреста України (за згодою);

Більцан Дар’я Сергіївнавнутрішньо переміщена особа (за згодою);

Федосєєва Олена В’ячеславівна – внутрішньо переміщена особа (за згодою);

Чернета Анастасія В’ячеславівна - внутрішньо переміщена особа (за згодою);

Тимченко Тетяна Федорівна - внутрішньо переміщена особа (за згодою).

Оленич Олександр Іванович – в.о. керівника ТОВ «Українські зелені технології» (за згодою).

 

Міський голова                                                          Олексій ЧЕПІЛЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь