Вижницька міська громада
Чернівецька область, Вижницький район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Про затвердження Порядку та умов надання компенсації центральним органам виконавчої влади та місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг, що надаються під час розміщення в умовах воєнного стану тимчасово переміщених осіб

Дата: 06.04.2022 15:37
Кількість переглядів: 262

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2022 р. № 388

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2022 р. № 261

1. У постанові:

1) назву постанови викласти в такій редакції:

Про затвердження Порядку та умов надання компенсації
центральним органам виконавчої влади та місцевим бюджетам
на оплату комунальних послуг, що надаються під час розміщення
в умовах воєнного стану тимчасово переміщених осіб
”;

2) у постановляючій частині слова “Порядок та умови надання компенсації місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг, що надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб, у період воєнного стану” замінити словами “Порядок та умови надання компенсації центральним органам виконавчої влади та місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг, що надаються під час розміщення в умовах воєнного стану тимчасово переміщених осіб”.

2. Порядок та умови надання компенсації центральним органам виконавчої влади та місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг, що надаються під час розміщення в умовах воєнного стану тимчасово переміщених осіб, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2022 р. № 261
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 29 березня 2022 р. № 388)

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання компенсації центральним органам виконавчої влади
та місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг, що надаються
під час розміщення в умовах воєнного стану тимчасово переміщених осіб

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання компенсації центральним органам виконавчої влади та місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг (далі — компенсація), спожитих у будівлях (приміщеннях) закладами, підприємствами, установами та організаціями державної і комунальної форми власності, закладами освіти приватної форми власності (далі — заклади), у яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщені тимчасово переміщені особи.

У цих Порядку та умовах під тимчасово переміщеною особою розуміється особа, яка в період воєнного стану залишила постійне місце проживання (навчання) і тимчасово перебуває в іншій адміністративно-територіальній одиниці в межах України незалежно від строку такого перебування.

Ці Порядок та умови не поширюються на осіб, які набули статус внутрішньо переміщених осіб і отримують щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг.

2. Компенсація надається за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету на покриття витрат центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, сплачених закладами за комунальні послуги, спожиті у будівлях (приміщеннях), що перебувають на їх балансі, і в яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщені тимчасово переміщені особи, а саме за:

послуги з постачання теплової енергії (або теплової енергії як товарної продукції);

послуги з постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;

послуги з поводження з побутовими відходами або вивезення побутових відходів;

послуги з постачання та розподілу природного газу;

послуги з постачання та розподілу електричної енергії;

інші види енергоносіїв (дрова, пелети, вугілля тощо).

3. Для отримання компенсації:

1) заклади, у яких розміщено тимчасово переміщених осіб на безоплатній основі, до 20-го числа місяця, наступного за звітним, у якому були отримані комунальні послуги, забезпечують оплату комунальних послуг та подають інформацію, що в обов’язковому порядку містить найменування звітного місяця, повне найменування закладу, код згідно з ЄДРПОУ, а також відповідні підтвердні документи щодо фактичної оплати комунальних послуг за звітний місяць, а саме:

заклади комунальної форми власності — до відповідного органу місцевого самоврядування;

заклади освіти державної форми власності, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, — до відповідного органу місцевого самоврядування (місцевого органу виконавчої влади), до сфери управління якого належать такі заклади;

заклади спільної власності територіальних громад області, що перебувають в управлінні обласних рад, — до відповідної обласної військової адміністрації;

заклади державної форми власності — до відповідного центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить такий заклад;

заклади освіти приватної форми власності — до МОН;

2) органи місцевого самоврядування не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним, подають до відповідної обласної військової адміністрації заяву на отримання компенсації за формою згідно з додатком до цих Порядку та умов (далі — заява) та підтвердні документи щодо фактичної оплати комунальних послуг за попередній звітний місяць.

3) обласні військові адміністрації, центральні органи виконавчої влади після отримання заяв від органів місцевого самоврядування, закладів спільної власності територіальних громад області, що перебувають в управлінні обласних рад (закладів державної форми власності, а МОН від закладів освіти приватної форми власності), подають узагальнену інформацію Мінрегіону до 28-го числа місяця, наступного за звітним.

4. Мінрегіон узагальнює інформацію, подану обласними військовими адміністраціями, центральними органами виконавчої влади та готує проект рішення Кабінету Міністрів України про виділення коштів із резервного фонду державного бюджету:

Мінрегіону — з метою надання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для надання компенсації закладам комунальної форми власності, закладам освіти державної форми власності, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, закладам спільної власності територіальних громад області, що перебувають в управлінні обласних рад;

центральним органам виконавчої влади — для надання компенсації закладам державної форми власності, які належать до сфери їх управління,
(МОН — д
ля надання компенсації закладам освіти приватної форми власності).

У разі недотримання вимог, установлених підпунктами 1—3 пункту 3 цього Порядку, Мінрегіон повертає подані матеріали відповідним обласним військовим адміністраціям, центральним органам виконавчої влади із зазначенням причини їх повернення. Після доопрацювання матеріали про виділення коштів, які підлягають компенсації та не включені до проекту рішення Кабінету Міністрів України про виділення коштів із резервного фонду державного бюджету для надання компенсації за попередній звітний місяць, подаються відповідними обласними військовими адміністраціями, центральними органами виконавчої влади Мінрегіону разом із узагальненою інформацією, зазначеною в підпункті 3 пункту 3 цього Порядку, за формою згідно з додатком до цих Порядку та умов.

5. Компенсація надається починаючи з 1 березня 2022 р. та виключно після здійснення оплати комунальних послуг за попередній місяць.

6. Виділення коштів із резервного фонду державного бюджету та їх використання для надання компенсації (далі — бюджетні кошти) здійснюється на безповоротній основі відповідно до Тимчасового порядку виділення та використання коштів з резервного фонду бюджету в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 175.

7. Казначейство в обсягах, встановлених рішенням Кабінету Міністрів України, зазначеним у пункті 6 цього Порядку, не пізніше 10 числа місяця, наступного за місяцем, в якому прийнято відповідне рішення, перераховує бюджетні кошти:

місцевим бюджетам — відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мінфіну;

центральним органам виконавчої влади — відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мінфіну.

Обласні військові адміністрації протягом п’яти робочих днів з дня зарахування коштів від органу Казначейства перераховують бюджетні кошти:

відповідному органу місцевого самоврядування — на покриття витрат, понесених закладами комунальної форми власності, закладами освіти державної форми власності, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, які подавали інформацію, зазначену в підпункті 1 пункту 3 цього Порядку;

до обласного бюджету — на покриття витрат, понесених закладами спільної власності територіальних громад області, що перебувають в управлінні обласних рад.

Центральні органи виконавчої влади протягом п’яти робочих днів з дня зарахування коштів Казначейством здійснюють розподіл бюджетних асигнувань між закладами державної форми власності, що належать до сфери їх управління і є бюджетними установами, або перераховують бюджетні кошти на відкриті в банках поточні рахунки закладів державної форми власності, що належать до сфери їх управління і не є бюджетними установами (МОН перераховує бюджетні кошти на поточні рахунки закладів освіти приватної форми власності, відкриті в банках), які подавали заяви, зазначені в підпунктах 2 і 3 пункту 3 цього Порядку, для отримання компенсації за звітний місяць.

8. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних із використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

10. Заклади в установленому законодавством порядку несуть відповідальність за правильність і достовірність поданих первинних документів.”.

___________________


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь